Navigace

Obsah

IROP AKTUÁLNÍ VÝZVY

Výzva IROP č.2 - Podpora infrastruktury pro vzdělávání

logolink

 

Číslo výzvy MAS

172/06_16_075/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

2.výzva MAS PODBRDSKO -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

1.6.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1.6.2018  12:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15.8.2018 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2021

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

 

PŘÍLOHY

P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

P2_Kritéria věcného hodnocení

P4_Osnova studie proveditelnosti pro ZŠ

Matice výdajů pro ZŠ

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

IROP Interní postupy MAS PODBRDSKO

nadřazená Výzva č.68

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

leták