Navigace

Obsah

IROP AKTUÁLNÍ VÝZVY


Výzva IROP č.3 - Infrastruktura pro cyklodopravu

logolink

 

Číslo výzvy MAS

202/06_16_038/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

3.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro cyklodopravu

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

10.10.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

10.10.2018  12:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

14.12.2018 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2021

 

Z rozhodnutí Řídícího orgánu Operačního programu Regionální rozvoj (technické důvody související se systémem ISKP) došlo k posunutí termínu ukončení příjmu Žádostí o podporu na 14.12.2018.

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro cyklodopravu zde ke stažení

 

PŘÍLOHY

P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

P2_Kritéria věcného hodnocení

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

IROP Interní postupy MAS PODBRDSKO

nadřazená Výzva č.53

 

leták