Navigace

Obsah

Výzva IROP č.2 - Podpora infrastruktury pro vzdělávání

logolink

 

Číslo výzvy MAS

172/06_16_075/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

2.výzva MAS PODBRDSKO -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

1.6.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1.6.2018  12:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.8.2018 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2021

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

2.10.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 18.10.2018.

Etický kodex kanceláře MAS

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí

 

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi.  Změna byla schválena Řídícím orgánem IROP.

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

 

PŘÍLOHY

P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

P2_Kritéria věcného hodnocení

P4_Osnova studie proveditelnosti pro ZŠ

Matice výdajů pro ZŠ

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

IROP Interní postupy MAS PODBRDSKO

nadřazená Výzva č.68

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka - 17.7.2018

Prezentace - seminář pro žadatele - IROP

FAQ ze seminářů ŘO IROP

leták