Navigace

Obsah

Výzva IROP č.4 - Infrastruktura pro vzdělávání 2

logolink

 

Číslo výzvy MAS

490/06_16_075/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

4.výzva MAS PODBRDSKO -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

1.8.2020

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1.8.2020  14:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.10.2020 14:00:00

Datum ukončení realizace projektu

30.06.2022

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2

 

PŘÍLOHY

P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

P2_Kritéria věcného hodnocení

P4_Osnova studie proveditelnosti pro ZŠ

P4_Osnova studie proveditelnosti pro MŠ

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

IROP Interní postupy MAS PODBRDSKO

nadřazená Výzva č.68

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka

Prezentace - seminář pro žadatele - IROP

 

leták