Navigace

Obsah

Výzva IROP č.4 - Infrastruktura pro vzdělávání 2

logolink

 

Číslo výzvy MAS

490/06_16_075/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

4.výzva MAS PODBRDSKO -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

1.8.2020

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1.8.2020  14:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15.12.2020 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

30.06.2022

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

V kanceláři MAS probíhá proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti.

Etický kodex kanceláře MAS

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí

 

 

Vyhlášená výzva byla modifikována (navýšena alokace výzvy o zbytkovou alokaci MAS pro Operační program IROP), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi.  Změna byla schválena Řídícím orgánem IROP.

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - změna 3 (244.65 kB)

 

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi.  Změna byla schválena Řídícím orgánem IROP.

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - změna 2

 

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi.  Změna byla schválena Řídícím orgánem IROP.

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - změna

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - aktuální

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - původní

 

PŘÍLOHY

P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

P2_Kritéria věcného hodnocení

P4_Osnova studie proveditelnosti pro ZŠ

P4_Osnova studie proveditelnosti pro MŠ

 

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro věcné hodnocení

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

IROP Interní postupy MAS PODBRDSKO

nadřazená Výzva č.68

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka

Prezentace - seminář pro žadatele - IROP

 

leták