Navigace

Obsah

Výzva MAS Podbrdsko - Podpora sociálních služeb II.

Číslo výzvy MAS

A16/03_16_047/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Podpora sociálních služeb II.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 9. 2019

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

25. 9. 2019, 4:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

25. 9. 2019, 4:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 11. 2019, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

TEXT VÝZVY

Výzva MAS PODBRDSKO – Podpora sociálních služeb II.

 

PŘÍLOHY

P1 Vymezení oprávněných žadatelů

P2 Podporovane cilove skupiny

P3 Popis podporovanych aktivit

P4 Indikátory

P5 Vyrovnavaci platba

P6 Údaje o sociální službě

P7 Pomůcka k vyplnění přílohy č.6

P8 Prehled cerpani vyrovnavaci platby

P9 Hodnocení a výběr projektů OPZ

 

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Obvyklé ceny a mzdy platy_1.5.2018

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

pozvánka

prezentace

leták