Navigace

Obsah

AVÍZO
nová výzva z Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 2. Q 2020

MAS PODBRDSKO, z.s. připravuje na rok 2020 výzvu PRV na podporu obcí a spolků z území MAS. Jedná se o podporu vybraných záměrů z článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. 

Vybrané záměry:

- Veřejná prostranství
- MŠ a ZŠ
- Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

 

Více informací k jenotlivým záměrům naleznete zde:

Prezentace k čl. 20 

Pravidla 19.2.1 pro čl. 20

 

Konzultace: Petra Benjáková, Projektová manažerka PRV, Tel. 725 912 006, Email: info@maspodbrdsko.cz