Navigace

Obsah

Nejčastější chyby žadatelů v projektech PRV

  • žadatel uvádí ve vstupních surovinách produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, popř. došlo k nepřesnému zařazení výrobku dle celního sazebníku a byl nepřesný nebo neúplný popis výrobku v Žádosti o dotaci - Fiche 2
  • žadatel pochybil v průběhu administrace žádosti, tzn. nedoložení příloh k Žádosti o dotaci
  • žadatel pochybil ve Výběrovém řízení (nesoulad se Zákonem a Příručkou o zadávání veřejných zakázek)