Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKTY

mas

MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 27051935


Sídlo:
Hvožďany 80
262 44 Hvožďany

 

Administrativní pracoviště:
MAS Podbrdsko, z.s.        
Městské zdravotnické zařízení
Komenského 646              
262 42 Rožmitál pod Třemšínem


Email: info@maspodbrdsko.cz

Kancelář MAS:
Jana Filinová, tel.: 723 435 274 

Petra Benjáková, tel.: 725 912 006 
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369 

všechny kontakty naleznete zde

Obsah

logolink

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA


 

Číslo výzvy MAS

15/000/00000/120/000091/V001

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 1. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

12. 2. 2018, 8:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. 3. 2018,12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz

 

Výzva MAS Podbrdsko - FICHE:

- Text výzvy

- Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
- Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích

- Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

Kontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

- Kontrola Žádosti o dotaci
- Kontrola příloh k Žádosti o dotaci
- Kontrola přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

- Pravidla pro žadatele 19.2.1

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků

Kapitola 02 – Investice do zemědělských podniků (Fiche 1)
Kapitola 03 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Fiche 2)
Kapitola 07 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností (Fiche 3)
Kapitola 10 – Neproduktivní investice v lesích (Fiche 4)

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:

- Doklad o Souladu se SCLLD
- Čestné prohlášení a stanovisko stavebního úřadu
- Čestné prohlášení o vazvě na venkovskou turistiku

Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:

- Doplňující údaje k hodnocení projektu

 

 

 

- Další DOKUMENTY ke stažení ZDE!!

 

PREZENTACE ke stažení ZDE:

PREZENTACE - vyplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

PREZENTACE - informace k 1.Výzvě PRV v kostce

Aktualizace: 12.02.2018