Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKTY

mas

MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 27051935


Sídlo:
Hvožďany 80
262 44 Hvožďany

 

Administrativní pracoviště:
MAS Podbrdsko, z.s.        
Městské zdravotnické zařízení
Komenského 646              
262 42 Rožmitál pod Třemšínem


Email: info@maspodbrdsko.cz

Kancelář MAS:
Jana Filinová, tel.: 723 435 274 

Petra Benjáková, tel.: 725 912 006 
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369 

všechny kontakty naleznete zde

Obsah

logolink

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

předpokládaný termín vyhlášení 1.výzvy - leden 2018
 

Číslo výzvy MAS

 

Název výzvy MAS

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 

 

Kontakt:
Petra Benjáková - Manažerka PRV
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz

Výzva MAS Podbrdsko - FICHE:

- Text výzvy
- Fiche č. 1
- Fiche č. 2
- Fiche č. 3
- Fiche č. 4

- Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

- Pravidla pro žadatele 19.2.1
- Příloha č. 4 pravidel 19.2.1 - Definice velikosti podniku
- Příloha č. 14 pravidel 19.2.1 - Metodika tvorby pracovních míst
- Příloha 3 Pravidel 19.2.1 - Závazná přehled max.hodnot výdajů dotace

- Čestné prohlášení k malým a středním podnikům pro FO
- Čestné prohlášení k malým a středním podnikům pro PO
- Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, MSP - Příloha 5 Pravidel 19.2.1

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:

- Doklad o Souladu se SCLLD
- Čestné prohlášení a stanovisko stavebního úřadu
- Čestné prohlášení o vazvě na venkovskou turistiku

Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:

- Doplňující údaje k hodnocení projektu

 

- Aktuální informace pro žadatele

- Dokumenty ke stažení

 

Aktualizace: 19.01.2018