Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKTY

mas

MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 27051935


Sídlo:
Hvožďany 80
262 44 Hvožďany

 

Administrativní pracoviště:
MAS Podbrdsko, z.s.        
Městské zdravotnické zařízení
Komenského 646              
262 42 Rožmitál pod Třemšínem


Email: info@maspodbrdsko.cz

Kancelář MAS:
Jana Filinová, tel.: 723 435 274 

Petra Benjáková, tel.: 725 912 006 
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369 

všechny kontakty naleznete zde

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

logolink

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 

Číslo výzvy MAS

081/03_16_047/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření I.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

13. 04. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

15. 04. 2017, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15. 05. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 9. 2021

 

Správní rada MAS - doporučené projekty k financování:

ČÍSLO PROJEKTU
NÁZEV PROJEKTU
NÁZEV ŽADATELE
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
PROJEKT DOPORUČEN K PODPOŘE
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007275 Příměstské tábory Milín Obec Milín 629 875,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007273 ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor Základní škola a Mateřská škola Hvožďany 453 500,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007270 Příměstské tábory Březnice Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s. 580 437,50 Kč Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
Celkem budou podpořeny projekty za 1.663.813,- Kč.
Etický kodex správní rady
Etický kodex kancelář MAS a expert OPZ
ZápisMAS_správní rada 7.7.2017
Zápis OPZ_správní rada 7.7.2017
Prezenční listina_správní rada_7.7.2017
Výběrová komise MAS - výsledky věcného hodnocení MAS:
Etický kodex výběrové komise
ZápisMAS_výb.komise_26.6.2017
Zápis_výb.komise_26.6.2017
Prezenční listina_výb.komise_26.6.2017
Hodnocení_obecMilín
Hodnocení_ZŠMŠHvožďany
Hodnocení_RCPampeliška
Hodnocení_Alena Lipertová Váňová
Hodnocení_ZŠBřeznice

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO - Prorodinná opatření I.

Příloha č. 1 – MAS PODBRDSKO - Interní postupy OPZ, 6.4.2017
Příloha č. 2 – Jednací řád výběrové komise MAS PODBRDSKO, 6.4.2017
Příloha č. 3 – Stanovy MAS PODBRDSKO, 31.1.2017
Příloha č. 4 - Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO, 6.4.2017
Příloha č. 5 – Sumarizace hlavních podmínek Strategie MAS PODBRDSKO pro Programový rámec OPZ

Ostatní přílohy:
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ
Dokumenty OPZ

Systém pro zadávání žádostí MS2014+ - https://mseu.mssf.cz/
Pokyny k zadání výzvy do systému MS2014+

Seminář pro žadatele - dne 24.4.2017 od 17:00 hodin v malém sále Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem:
Pozvánka
Leták
Prezentace
Obvyklé ceny zařízení a vybavení, Obvyklé mzdy/platy pro OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+
Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)


LETÁK

 

 

 

aktualizace: 11.7.2017