Navigace

Obsah

Animace škol, šablony

 

ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠABLONY PRO ŠKOLY

Dne 1. 6. 2016 byla vyhlášena výzva z OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I. V této souvislosti má dojít k navázání spolupráce škol a Místních akčních skupin (MAS). Tzv. animace škol a školských zařízení jsou jednou z povinných činností MAS. MAS osloví všechny školy na svém území, školy musí vědět, že mají možnost s MAS spolupracovat a konzultovat své projekty.

Animace proběhnou ve třech hlavních vlnách - v 1. vlně stačí, že je škola zapojená do Místního akčního plánu, v dalších dvou vlnách už budou zmapovány potřeby jednotlivých ORP a výběr šablon se bude opírat o hotový Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP. Výzvy na šablony se budou opakovat v roce 2018 a 2020.


POMOC ŠKOLÁM OD MAS:
 • Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
 • Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
 • Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
 • Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
 • Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
   
PROČ JSOU ZAJÍMAVÉ?
 • Zjednodušená forma vykazování u projektů (šablony),
 • Šablony jsou méně rizikové z hlediska neuznatelných výdajů, jsou v souladu s legislativou v oblasti školství
 • Neexistence veřejných zakázek, finance z nich vyplývající jsou nárokové, apod.
 • Pokrytí personálních nákladů vybraných pracovníků na 2 roky! (např."asistent pedagoga“) 
   

Cílem nejsou velké projekty! (riziko administrativní náročnosti s následnými chybami)

Cílové skupiny

 • Děti v mateřských školách
 • Žáci základních škol
 • Pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků

 

- květen/červen 2016 – navázání spolupráce škol a Místních akčních skupin (= MAS)

- všechny školy na území MAS musí vědět, že mají možnost s MAS spolupracovat a konzultovat projekty

- animace proběhnou ve třech hlavních vlnách – v 1. vlně stačí, že je škola zapojená do MAPu, v dalších vlnách už budou MAPy zpracovány a budou zmapovány potřeby jednotlivých ORP

 

Avízo výzvy na šablony bylo vydáno 7. 4. 2016

 

aktualizace: 15.5.2016

 

IROP