Navigace

Obsah

 

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016.

Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

 

Znění výzvy a přehled šablon - www.msmt.cz

 

aktualizace: 24.6.2016

 

 

 

 

IROP