Navigace

Obsah

Co je MAS PODBRDSKO

Místní akční skupina PODBRDSKO (dále jen MAS)  je zapsaný spolek fungující na principu "komunitně vedeného místního rozvoje". Území MAS je definované přirozenými územními celky Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska. Nachází se zde různorodá příroda s 37 malebnými městy a vesničkami, ve kterých žije 18.000 obyvatel.

Hlavním společným cílem MAS a jejích členů je rozvíjet venkovský region za pomoci dotací ze Strukturálních fondů EU z národních Operačních programů a dalších zdrojů.

Chceme k rozvoji našeho regionu přispět podporou vzdělávání našich dětí, volnočasových aktivit pro děti i dospělé formou příměstských táborů, naučných stezek v našich krásných lesích či formou Podbrdských farmářských a řemeslných trhů. Budou podpořeny zemědělské i další podnikatelské aktivity, sociální služby či bezpečná doprava v regionu.

 

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

NS MASDetailní informace o místních akčních skupinách naleznete na webu Národní sítě MAS ČR.