Obsah

Zápisy a dokumenty

2020

Zápis - Správní rada per rollam 27.4.2020

Zápis - Správní rada 12.3.2020 - jednání zrušeno z důvodu vyhlášení stavu nouze 12.3.2020

Zápis - Správní rada 13.2.2020

 

 

 

Zveřejněna je upravená verze zápisů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Zápisy vč. příloh v úplném znění jsou k dispozici v kanceláři MAS.