Navigace

Obsah

OPZ MAS logo

Komunitní plánování sociálních služeb

PSS

MAS PODBRSKO od 1. listopadu 2017 zahájila realizaci projektu č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598 -  Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z.s. jehož hlavním cílem je vznik Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS PODBRDSKO na období 2019-2023.

Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_063
Název výzvy: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
Název projektu: Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z.s.
Datum zahájení projektu: 1.11.2017
Datum ukončení projektu: 31.10.2019
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598

V rámci projektu bude vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, který zmapuje a sladí potřeby celého území. Metodou komunitního plánování zpracujeme analýzy současného stavu v oblastech sociálních a návazných služeb na území MAS se zaměřením na cílové skupiny a navrhneme nastavení reálně potřebného systému služeb, které jsou v současné době v regionu vnímány jako nedostatečné či neexistující. Zmapujeme, jaké problémy v sociální oblasti se v regionu MAS PODBRSKO vyskytují a zda zde pro ně existuje účinné řešení a pomoc. Zda je současná kapacita sociálních služeb dostatečná, dostupná a efektivně financovaná. Na základě zjištěných informací vytvoříme komunitní plán a návrh funkčního systému sociálních služeb pro všechny obyvatele regionu.

MAS PODBRDSKO, z.s.  info@maspodbrdsko.cz nebo telefon: 725 912 006