Obsah

NOVINKY

Pozvánka na seminář Efektivní metody informování veřejnosti o procesu plánování a o šíření povědomí o sociálních službách 11.4.2019 v 16,00 v Březnici v zasedací místnosti zastupitelstva

Pozvánka

11.4.2019

 


Pozvánka na seminář Jak pracovat s analytickou fází v rámci Komunitního plánu sociálních služeb aneb mapování potřeb občanů a vazba na strategickou část / Specifika tvorby strategie v sociální oblasti 4.4.2019

Pozvánka

4.4.2019

 


Pozvánka na zasedání Pracovní skupiny 25.2.2019 v 16,00 v Březnici v Mateřském centru Pampeliška

Pozvánka

 


Pozvánka na setkání starostů a dalších akterů v oblasti sociálních služeb 4.12.2018 v 16,00 v Březnici v zasedací místnosti zastupitelstva

Pozvánka

 


Pozvánka na zasedání Pracovní skupiny 19.11.2018 v 16,00 v Březnici v Mateřském centru Pampeliška

Pozvánka

 


Pozvánka na zasedání Pracovní skupiny 31.10.2018 v 16,00 v Březnici v Mateřském centru Pampeliška

Pozvánka

 


Červen - Říjen 2018

Probíhá vyhodnocení a příprava analytického části komunitního plánu sociálních služeb na základě dat z dotazníků a řízených rozhovorů a dalších analýz.


 

Červen - Říjen 2018

Probíhá vyhodnocení a příprava analytického části komunitního plánu sociálních služeb na základě dat z dotazníků a řízených rozhovorů a dalších analýz.

 


Duben - Květen 2018

V současné době probíhá intenzivní sběr dat pro analytickou část Plánu sociálních služeb na území MAS Podbrdsko prostřednictvím dotazníků pro veřejnost, řízených rozhovorů se starosty obcí, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců Policie ČR.

 

Elektronická verze dotazníku pro veřejnost

Dovolujeme oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb v území, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb v našem regionu. Vaše zapojení do projektu vyplněním krátkého dotazníku bude velmi užitečné.
Průzkum je anonymní a týká se regionu 37 obcí MAS Podbrdsko (Bezděkov pod Třemšínem, Březnice, Bukovany, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožďany, Chrást, Chraštice, Koupě, Kozárovice, Lazsko, Lešetice, Milín, Modřovice, Narysov, Nestrašovice, Ostrov, Počaply, Radětice, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Těchařovice, Tochovice, Třebsko, Tušovice, Věšín, Volenice, Vrančice, Vranovice, Vševily, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zbenice).
Sesbírané informace z dotazníků budou uveřejněny a poslouží k dalšímu plánování zlepšení života v obci a v regionu, kde žijete.

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku a velkou pomoc!!
 

V případě dotazů kontaktujte, prosím, Petru Benjákovou, tel. 725 912 006, info@maspodbrdsko.cz

 


 

Pozvánka na zasedání Pracovní skupiny 17.4.2018 v 16,30 v Rožmitále pod Třemšínem ve Společenském centru - malý sálek

Pozvánka

 


 

Pozvánka na setkání starostů u snídaně, kde bude představen projekt Plánování sociálních služeb na území MAS PODBRDSKO - 15.3. v 8,30 v Rožmitále pod Třemšínem v restaurace NEW Romance

Pozvánka

setkání se starosty

 


Pozvánka na zasedání Řídícího výboru 28.2.2018 v Milíně - Centru volnočasových aktivit, 16,00 hod.

Pozvánka

 


 

V tuto chvílí pracujeme na ustanovení organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb, která se bude skládat z:

  1. Řídícího výboru (tvořena zástupci členů z řad poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů a dalších dotčených osob působících v oblasti SS)
  2. Realizačního týmu
  3. Pracovních skupin (tvořeny zástupci obcí, NNO, příspěvkových organizací obcí v soc. oblasti, příjemci a potenciální příjemci podpory v oblasti soc. služeb ...).