Navigace

Obsah

OPZ MAS logo

PRACOVNÍ SKUPINY


Pracovní skupiny Potřebnost sociálních služeb na území MAS a Veřejná samospráva - 4.12.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Na setkání obou pracovních skupin bylybyly prezentovány závěry ze zjištěných analýz a proběhla široká diskuze k představeným závěrům a navrhovaným opatřením.

4.12.2018 4.12.2018


Pracovní skupina Informovanost - 19.11.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Setkání nové Pracovní skupiny, která se bude věnovat tématice zvýšení Informovanosti o sociálních a návazných službách na území MAS Podbrdsko. Hlavním tématem byla možná struktura webových stránek pro podporu informovanosti o sociálních službách v území MAS.

l


Pracovní skupina Potřebnost sociálních služeb na území MAS - 15.11.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Setkání nové Pracovní skupiny na téma potřebnost sociálních služeb na území MAS.

lk


Pracovní skupina Informovanost - 31.10.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Setkání nové Pracovní skupiny, která se bude věnovat tématice zvýšení Informovanosti o sociálních a návazných službách na území MAS Podbrdsko, zejména pak vytvoření webových stránek a informativní brožury.

31.10. 31.10.Úvodní zasedání pracovní skupiny dne 17.4.2018:

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

17.4.2018 17.4.2018