Navigace

Obsah

Vyhlášena Výzva na projekty MAP III

Typ: ostatní | náš tip
MŠMT, resp. Řídící orgán OPVVV, vyhlásil Výzvu na podporu projektů Místní akční plán III. Zástupci projektu Místní akční plán vzdělávání II na Příbramsku se budou ucházet i o návazný projekt MAP III tak, aby byla zajištěna návaznost na aktivity, které jsou v projektu MAP realizovány nyní...

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Aktivita č. 1: Řízení projektu (povinná aktivita)

Povinně volitelné aktivity (žadatel je povinnen zvolit pouze jednu):

Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace procesu místního akčního plánování

 

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé pro aktivitu A:

 • místní akční skupiny
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • sdružení/spolek obcí
 • městské části hlavního města Prahy

 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • rodiče dětí a žáků
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

 

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 30. září. 2020 do 31. března 2022 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

 


Vytvořeno: 5. 10. 2020
Poslední aktualizace: 5. 10. 2020 11:45
Autor: Správce Webu