Obsah

Pracovní skupiny MAP II

Tematické pracovní skupiny projektu:

PS pro financování

PS pro čtenářskou gramotnost

PS pro matematickou gramotnost

PS pro rovné příležitosti