Obsah

Pracovní skupiny MAP II

Přehled jednání pracovních skupin, a zároveň výstupy z těchto jednání, jsou uvedeny v jednotlivých záložkách rozdělených tematicky dle projektu MAP II ORP Příbram:

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Pracovní skupiny se schází v předem stanovených termínech a to vždy nejméně čtyřikrát za kalendářní rok, může být svoláno i mimořádné jednání na základě oprávněného podnětu některého z členů Řídícího výboru. Členové pracovních skupin jsou zváni


Pozvánky na jednání pracovních skupin:

Jednání PS se v úterý 18.2.2020 z důvodu nemoci.

Společné jednání Pracovních skupin MAP II Příbram se uskuteční 12.3.2020 od 16:30 v budově Farní charity Příbram - viz pozvánka:

ps