Obsah

Realizace projektu MAP II.

20.5.2019 - 1. zasedání Řídícího výboru MAP - viz info zde

 

6.5.2019 - setkání ředitelů a zástupců škol z území města Příbram
Pozvánka, prezenční listina, zápis, prezentace

 

25.4.2019 - setkání ředitelů a zástupců škol z území MAS Brdy
Pozvánka, prezenční listina, zápis, prezentace

fotofoto

24.4.2019 - setkání ředitelů a zástupců škol z území MAS Podbrdsko
Pozvánka, prezenční listina, zápis, prezentace, implementační aktivity

fotofoto


Dne 31.10.2018 byla podána Žádost o dotaci na projekt Místní akční plán na území ORP Příbram II. Žádost byla schválena a realizace projektu mohla 1.4.2019 začít.

Název projektu:
MAP II ORP Příbram
Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094
Anotace projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I.
Doba realizace projektu:
1.4.2019 - 31.3.2022

Žadatel:
Město Příbram

Partneři:
MAS Brdy
MAS Podbrdsko