Obsah

Řídící výbor MAP II

Kontakt na předsedkyni Řídícího výboru MAP II:
PhDr. Marie Pilíková
email: mappribram@gmail.com
tel. 775 431 660

Role Řídícího výboru MAP II

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. ŘV MAP je povinný pro všechna partnerství.

Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Hlavní činností Řídícího výboru bude:

  • projednávání a schvalování veškerých dokumentů vytvořených v rámci MAP
  • dohled nad realizací MAP
  • dlouhodobé plánování v oblasti vzdělávání
  • projednávání podkladů a všech připomínek během realizace projektu, návrh stěžejních materiálů pro přípravu, realizaci a evaluaci MAP
  • zprostředkování přenosu informací

Řídící výbor se schází v předem stanovených termínech, a to vždy nejméně 2x za kalendářní rok, a kdykoliv kdy je svolán Hlavním manažerem projektu na základě oprávněného podnětu některého z členů Řídícího výboru.

Členové Řídícího výboru MAP II

Předsedkyně   

PhDr. Marie Pilíková - zastupuje zřizovatele škol, město Příbram, OŠKS

 

Členové

Mgr. Kateřina Štáhlová - zastupuje Realizační tým MAP

Věra Linhartová - zastupuje Realizační tým MAP

Josef Karas - zastupuje zřizovatele škol, obec Obecnice

Mgr. Ondřej Buralt - zastupuje vedení škol, ZŠ a MŠ Dolní Hbity

Romana Plecitá - zastupuje vedení škol, MŠ Příbram VIII, Školní 131

Mgr. Dagmar Moravcová - zastupuje učitele, ZŠ Jiráskovy sady Příbram

Mgr. Roman Behún - zastupuje školní družiny, školní kluby, ZŠ Pod Svatou Horou

Michal Filina, dipl. um. - zastupuje ZUŠ, ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

Kamila Zelená - zastupuje organizace neformálního vzdělávání, sociální služby, NZDM Bedna

Mgr. Tereza Štvánová - zastupuje Krajský akční plán Středočeského kraje

Jana Filinová - zastupuje MAS Podbrdsko

Ing. Lenka Fialová - zastupuje MAS Brdy

Petra Burešová - zastupuje rodiče

Ing. Zuzana Šourková - zastupuje obce, které nezřizují školu, obec Sedlice

Mgr. Magdalena Bartošová, Ph.D.  - zastupuje Agenturu pro sociální začleňování

Ing. Šárka Pirklová - zastupuje Centrum podpory projektu SRP (NIDV)   

 

Zasedání Řídícího výboru svolává: hlavní manažer projektu MAP II Kateřina Štáhlová

Zasedání Řídícího výboru vede: předsedkyně Řídícího výboru MAP Marie Pilíková

Zapisuje: Jana Filinová

Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru: odborný garant znalostních kapacit projektu MAP II Vendula Šedivá

 

 

aktualizace 20.5.2019

Zasedání Řídícího výboru MAP II

 

První zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 20.5.2019 od 16,00 hod.
Zasedání proběhlo v zasedací místnosti města Příbram. Členové Řídícího výboru byli seznámeni s projektem MAP II, který probíhá na území ORP Příbram od 1.4.2019. Doba realizace projektu je 36 měsíců. V rámci zasedání byl schválen Jednací řád a Statut Řídícího výboru. Předsedkyní Řídícího výboru byla zvolena PhDr. Marie Pilíková. Dále byla řešena evaluace projektu MAP II a vzdělávání na téma spolupráce v území ORP Příbram.

Pozvánka
Prezenční listina
Zápis
Statut
Jednací řád
Prezentace

fotofoto