Obsah

Výzva MAP II.

Místní akční plány (MAP) jsou financovány z prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum Vývoj Vzdělávání. 

Název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Text výzvy, přílohy výzvy a další informace - VIZ webové stránky ŘO OPVVV

plakát

Seznámení s projektem MAP II ORP Příbram

Projekt se skládá ze 4 klíčových aktivit:

1.Řízení projektu
2.Rozvoj a aktualizace MAP
3.Evaluace a monitoring MAP
4.Implementační aktivity
 

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

V projektu MAP II je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:

2. Rozvoj a aktualizace MAP
3. Evaluace a monitoring MAP

 

Výstupy projektu:

  • Popisy potřeb jednotlivých škol
  • Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru
  • Workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání, workshopy s rodiči
  • Vzdělávací semináře, školení a exkurze pro všechny cílové skupiny
  • Aktualizovaný Strategický rámec MAP
  • Aktualizovaný Místní akční plán vzdělávání