Obsah

Podpora znalostních kapacit
vzdělávání, workshopy, uspořádané akce


Tato aktivita bude zaměřena na následující oblasti:
1. Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru
2. Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory polytechnického vzdělávání
3. Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči