Obsah

Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

DOPORUČUJEME - Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání

Projek Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ):
http://www.nuv.cz/projekty/ppuc

Na uvedené stránce najdete komplexní informace o projektu včetně výstupů z něj (webináře, články na blogu, různé materiály do výuky). Projekt není založen na teoretické bázi, ale je do něj zapojeno 36 pilotních škol, které jsou intenzivně metodicky vedeny.

web s komplexními informacemi - gramotnosti.pro

Prezentace rozvoj gramotnosti

 

DOPORUČUJEME - SCIO - svět gramotnosti

 

Umí vaši žáci pracovat s informacemi? Získejte přehled o dovednostech vašich žáků

I na takovou otázku získáte odpověď díky testu dovedností. Test ověřuje formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti pro život - schopnost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat s informacemi.

https://www.testovani.cz/

 

Se svetgramotnosti.cz je rozvoj čtenářské a nově i matematické gramotnosti dětí hračka. Začnete praktickým testem, který určí úroveň gramotnosti. Na základě úrovně si vyberete z databáze knihu, deskovou hru nebo on-line aplikaci, připravenou metodiku či aktivitu. Zajdete si na čtenářskou akci, zahrajete si hru. Inspirujete se u nás i v zahraničí a přečtete si zajímavé články.

https://www.svetgramotnosti.cz/

 

Nabídka

 


Matematika a její aplikace


byl v polovině roku 2019 ustaven Krajský kabinet Středočeského kraje, mimo jiné i pro předmět Matematika a její aplikace.

 

Oslovuji s nabídkou spoluprace při síťování škol, které by projevily o další spolupráci zájem, případně i v dalších oblastech, které by se ukázaly jako perspektivní.

 

Od počátku roku 2020 nabízíme různé možnosti podpory učitelů přímo ve školách nebo v rámci oblasti. Je možné se dohodnout na:

 • individuální konzultaci (rozhovor s učitelem o přípravě, průběhu a reflexi vyučování přímo ve škole), -
 • skupinové intervizi (setkání učitelů matematiky z oblasti – sdílení, diskuse o kritických místech, vzájemná podpora, reflexe výuky)-
 • spolupracující školy mají možnost získat přednostně nabídku seminářů, přednášek a dílen v rámci DVPP (včetně webinářů),-
 • připravujeme nabídku setkání učitelů v oblasti.

webináře

 

Kontakt - Pavel Miškovský (Krajský a oblastní metodický kabinet pro matematiku a její aplikace - SYPO), email: pa67vel@seznam.cz

 Techak IT - semináře pro pedagogy na téma robotika (dostupnost v území)

semináře pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ

 

 


Čtenářská gramotnost - tipy na lektory

Květa Krüger: http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=lektori&lekt=kvetakr

kveta.k@volny.cz mob. 732 547 427

 

Kateřina Šafránková: http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=lektori&lekt=katerinasa

 


Úvod do digitálního světa - digitální gramotnost v MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ

S novou přicházející dobou se stává stále důležitějším tématem digitální gramotnost dětí, ale i pedagogů. Nabídka seminářů digitální gramotnosti, který učí nové metodice digitální výchovy v mateřských školách.

 

 Seminář -  Úvod do digitálního světa (rozsah hodin: 4)  

 • určeny pro pedagogy mateřských škol, 1.a 2. třídy základních škol a vychovatelé družin
 • založeny na praktických a názorných ukázkách
 • akreditované MŠMT ČR (každý účastník obdrží osvědčení o absolvování)
 • vedené zkušenými a nadšenými školiteli
 • obsahují zajímavá a netradiční témata z oblasti digitální gramotnosti

Co Vás čeká?

 • +Praktický úvod do digitální a ICT výchovy
 • +Možnosti digitální výchovy bez použití elektroniky, na koberci a hravou formou
 • +Názorné a jednoduché seznámení s digitálními tématy, např. tvorba počítačového programu, přenos (cestování) dat mezi digitálními zařízeními, orientace na čtvercové síti pomocí souřadnic

Více informací, včetně fotografií v příloze.

Bližší informace a ještě zde

 


Jak se učit pravou hemisférou, MateMagika pro I.stupeň ZŠ

2 jedinečné online kurzy Kamila Horváta, na které má od učitelů výborné odezvy. Je to bývalý čtyřkař, který pomocí technik pravé hemisféry vystudoval vysokou školu. Mé kurzy velmi rychle až zázračně pomohou učitelům pracovat s dětmi, kterým příliš nefunguje logika a paměť (trojkaři a čtyřkaři).
 

KURZ 1: JAK SE UČIT PRAVOU HEMISFÉROU
Učím v něm učitele, rodiče i studenty, jak si po dvou čteních zapamatovat 50 až 120 čísel, stovky slovíček cizího jazyka, jak zrychlit čtení, jak si dělat inteligentní poznámky, jak se učit básničky, vzorečky, definice i dlouhé studijní texty. 
Nahlédněte do kurzu a vyzkoušejte si pod mým vedením zapamatovat 30 čísel bez šprtání. Těším se na vás ZDE:

www.konecsprtani.cz

KURZ 2: MateMagika pro I. stupeň ZŠ
Ukazuji v něm pedagogům, jak do 30 minut naučit i hodně "slabé" žáky malou násobilku, netradiční a fungující přístup ke slovním úlohám, podíváme se na zlomky a rovnice i další postupy pro děti, kterým to nejde logicky. 

Nahlédněte do kurzu ZDE:

https://kalisman.cz/video/i-ctyrkari-jsou-inteligentni/238/

 

Oba dva zmíněné kurzy nabízím školám současně v jednom zvýhodněném balíčku za 5 500 Kč. 


 


Cesta životem

desková hry CESTA ŽIVOTEM, která funguje jako didaktická pomůcka ve školách na Vysočině a zaměřuje se na tři hlavní témata:

○ finanční gramotnost

○ kariérní poradenství

○ podpora podnikavosti

 

Ve hře jde o simulaci reálného života. Do procesu učení se zapojují emoce, což je velmi efektivní a školy to vítají. I to je důvod, proč s pomocí hry již 5 let úspěšně realizuji interaktivní workshopy ve školách.

 

Co spolu můžeme vymyslet?

○ zajištění her pro školy za výhodnou cenu

○ realizace workshopů pro žáky

○ realizace akreditovaných DVPP akcí pro učitele

 

kontakt - Ing. Mgr. Petr Liška, ✆ +420 728 554 740, ✉ petrliska@foxgames.cz

 

 

 


Seminář Potenciál

Najdete klíč ke svému potenciálu.

Seminář pro žáky/studenty, ředitele a pedagogy ZŠ/SŠ.

 

Nabídka

Kontakt - Marek Pavlik, email marpavl@seznam.cz

 


Tvoříme ze dřeva

Seminář pro učitele zaměřený na rozvoj polytechniky. Program semináře je nastaven tak, že cca 30 min mluvíme o možnostech práce se dřevem ve školách a pak  budeme vyrábět 4 výrobky ze dřeva. Při této práci si vyzkoušíme broušení, ořezávání, přibíjení hřebíčků, natírání dřeva.Celková délka semináře je 180 min.

Cílová skupina jsou učitelé MŠ a ZŠ.

K semináři je potřeba místnost , kde jsou židle a stoly s nějakou podložkou, např. novinami. Vše ostatní přivezu sebou.

Cena za seminář při počtu 10 osob je 5000,- Kč, za každou další osobu je to 200,- Kč navíc za materiál.

Bližší informace  www.geodeska.cz

kontaktní osoba - Jan Helis

 


Psaní hravě - psaní všemi deseti

Chcete hravě naučit děti psát všemi deseti interaktivní formou online na PC? Pak určitě využijte této nabídky - Psaní hravě

Projekt je zacílený na školy, kromě toho jsou k dispozici také verzi pro jednotlivce (občany) a firmy (zaměstnance).

 


Nová škola - Čtenářské kluby

odkazy na materiály Nové školy, které jsou k dispozici zdarma.

 

Publikace:

Čteme si i společně - sborník deseti různorodých čtenářských lekcí vhodných pro 2. stupeň

Soustředěni na poslech - sborník zkušeností a inspirací k využití audioknih ve čtenářských klubech i ve vyučování

S knihou po škole II - Školní čtenářské kluby - výzkumná zjištění a naše zkušenosti s fungováním školních čtenářských klubů na 2. st. ZŠ

 

Videa:

Čtenářský klub

Okénko do čtenářského klubu

Knihy mého srdce

Proč děti chodí do klubu

Co dětem klub a čtení dává

Lidé v klubech - žáci

Lidé v klubech - manažeři klubů

Čteme si společně

Tři pilíře klubové práce

Odejdi s knihou

Čti si přímo v klubu

Hovoř o tom, co čteš

Školní čtenářské kluby: Vytváříme společenství nad knihou

 

www.novaskolaops.cz
www.ctenarskekluby.cz

 


Vzdělávací soupravy Chemie a světlo

slyšeli jste již o nových vzdělávacích soupravách Chemie a světlo? Tato inovativní pomůcka přináší atraktivní experimenty pro žáky a nadšence přírodních věd. Soupravy jsou unikátní tím, že tematicky propojují učivo chemie s biologií, fyzikou a výtvarnou výchovou. Zvolené pokusy jsou navrženy bezpečnou a snadno proveditelnou formou.

Experimenty, při kterých vzniká světlo, patří k těm nejzajímavějším přírodovědným pokusům. Možnost vyzkoušet si rozzáření zkumavky, popřípadě pozorovat další světelné jevy, zaujme žáky a pomůže jim pochopit vzájemné souvislosti mezi nimi.

Se soupravou můžete dát průchod své tvořivosti. S pomocí dnes již historické fotografické techniky — kyanotypie neboli fotochemického modrotisku, můžete přenášet vlastní snímky na papír, textil, dřevo, keramiku či dokonce sklo. Lze tak vyrobit originální rukodělné výrobky.

Soupravy můžete uplatnit nejen při spolupráci se školami, v přírodovědných kroužcích či v jiných naučných projektech, ale také jako zajímavé zpestření komunitních akcí.

Leták - představení vzdělávácí soupravy

 


Cesta správného hlasu - Mgr. Kateřina Sluková

Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství a je zaměřený na způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání. Seminář je určen pro pedagogy mateřských, základních, uměleckých škol nebo učitele družin či volného času v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Délka semináře je stanovena na 5x45 minut.

Osvojíte si:
- zásady správného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval
- techniku hlasového projevu Vokalsystem jako sestavu cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořené na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce a pedagoga
- dovednosti jak rozpoznat kvalitu hlasu, vlastnosti a typy hlasu, nejčastější chyby tvoření hlasu, práce s dechem a hlasová hygiena

Součástí semináře je sluchová analýza hlasu účastníků semináře a vzájemné zhodnocení současného stavu jejich hlasového aparátu.
Dozvíte se jak mluvit v hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a udržet pozornost a bude mít možnost shlédnout ukázky každodenních léčivých cvičení. 

Hodnocení a zpětné vazby: www.vokalsystem.cz nebo na Vokalsystem - Kateřiny Slukové

 


Divadlo s úsměvem

Přijedeme  a zahrajeme výchovně, muzikálová představení v délce 40 -45 minut. Nabízíme do škol i pro ŠABLONY II. - PROJEKTOVÉ DNY. Pokud se Vám naše nabídka líbí, rádi s Vámi budeme spolupracovat. Působíme po celé republice.

bližší informace

Jitka Veselá a Ludmila Frištenská, 608 908 303

letákld

ddd


Nabídka vzdělávání lektora Mgr. Michala Žmolíka

nabídka spolupráce - medailonek

 


Techak - Technická akademie dětí a mládeže v našem regionu (sídlo Březnice)

Technická akademie dětí a mládeže, z.s. neboli TECHAK, je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro dospělé i seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy a speciální  programy pro třídy základních a mateřských škol.

Bližší informace na webu : https://www.techak.cz/

 


Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách.

web projektu - https://www.pribehynasichsousedu.cz/

 


Malá technická univerzita

NABÍDKA PRO MŠ

Co je to Mála technická univerzita ?
Připravili jsme pro malé předškoláky sérii hravých setkání: Malou technickou univerzitu (MTU). Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.

Co program dětem přináší?

 • tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
 • individuální přístup
 • práci samostatnou i ve skupinách
 • rozvoj prostorové orientace a představivosti
 • logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
 • koncentrace pozornosti a vnímání
 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • hodnocení a sebehodnocení dětí

 

NABÍDKA PRO ZŠ
Program pro základní školy navazuje na původní myšlenku projektu MTU určenou pro mateřské školy. Na základě zájmu učitelů ze ZŠ jsme program rozšřili i do   1. a  2. tříd ZŠ.

Co program dětem přináší?

 • Názorně a jednoduše zavítají do světa technických oborů a  ukážeme jim, že není třeba se obávat ani takových předmětů jako je matematika a fyzika.
 • Získají nové znalosti prožitkem.
 • Teoretické poznatky si děti prakticky ověří s pomocí stavebnice typu Lego. To vede k hlubšímu pochopení a k lepšímu zapamatování probraného tématu.
 • Hravu formou získají jasné informace o reálném světě.

Chcete si náš program vyzkoušet?

Po domluvě s Vámi navštíví Vaši třídu naše lektorka či lektor s krabicí plnou kostiček. Jednu hodinu pracuje s dětmi s podporou literatury, metodických listů a kostiček a dalších komponentů.

Cíle Malé technické univerzity?

Vzdělávací moduly MTU názorně a jednoduše vedou děti k vytváření vlastních staveb, ke konstruktivnímu myšlení, učí je číst v jednoduchých technických výkresech. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ tak rozvíjíme jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivé moduly MTU jsou zpracovány tak, aby v nich byly obsaženy vzdělávací oblasti RVP, mají jasnou strukturu, motivaci a cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími.

Bližší informace: https://www.mtuni.cz/

 


Edukační laboratoř

pro učitele mateřských, základních a středních škol jsme připravili vzdělávací kurzy a populárně naučné publikace.

 

Vzdělávací kurzy pro učitele ZŠ a SŠ (8 x 45 minut)

Efektivní učitel (www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel)
Naučíte se, jak využívat nástroje a techniky formativního hodnocení, jak stanovovat cíle nebo to, jak funguje paměť.

Vzdělávací kurzy pro učitele MŠ (8 x 45 minut)

Prevence syndromu vyhoření (www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni)
Učitelé se seznámí s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření. 

Čtenářská a matematická pregramotnost (www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti)
Cílem je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů.

Kurzy lze realizovat přímo ve škole formou sborovny.

Populárně naučné publikace pro učitele

Zavádění formativního hodnocení (www.formativnihodnoceni.cz)
Efektivní výukové nástroje (www.vyukovenastroje.cz)
Co funguje ve třídě? (www.vnasitride.cz)

Pro více informací nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

 


Junior Achievement (JA Czech)
celosvětově uznávané neziskové organizace s více než 28 letou tradicí v České republice, zaměřující se na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti, podnikavosti a přípravy na zaměstnání s nabídkou našich vzdělávacích kurzů a akreditovaných školení pro pedagogy, které jsou založeny na praktické a interaktivní formě vzdělávání, při které se setkává svět škol s reálným světem.
Organizace JA Czech a všechny její výukové programy, kurzy a školení jsou akreditovány MŠMT (Č.j.:MŠMT – 27415/2019-1-814).

 

Vzdělávací kurzy pro mateřské školy
JA Moje první peníze - 5 hodinový kurz určený žákům ve věku 5-8 let představuje hravou formou svět peněz a jejich roli ve společnosti
 

Vzdělávací kurzy pro základní školy
 
JA Moje první peníze - 5 hodinový kurz určený žákům ve věku 5-8 let představuje hravou formou svět peněz a jejich roli ve společnosti
JA Abeceda podnikání - 8 hodinový výukový kurz určený žákům ve věku 12-14 let seznamuje se základními pojmy z oblasti podnikání
JA Profesní orientace - 8 hodinový výukový kurz určený žákům ve věku 14-16 let; cílem je povzbudit žáky, aby pochopili důležitost vzdělávání pro jejich další život a věnovali náležitou pozornost problematice volby povolání
Výukové kurzy respektují požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a dají se velmi snadno začlenit do vyučování. Umožňují rozvíjení většiny klíčových kompetencí, naplňují povinnou vzdělávací oblast Člověk a svět práce a napomáhají při výběru budoucího studia a povolání. Výuka probíhá také v hodinách občanské výchovy, společenských věd, matematiky nebo v zájmovém kroužku příp. mimoškolních aktivitách. Veškeré kurzy jsou vybaveny pedagogickým manuálem pro učitele a současně praktickými materiály pro žáky (pracovní sešity, hrací plány, plakáty, osvědčení ad.). Bližší informace naleznete ZDE a v přiložených letácích.
 
Akreditované školení „Výchova k podnikavosti na ZŠ“
Cílem školení je seznámit pedagogy se vzdělávacími kurzy JA Moje první peníze, JA Abeceda podnikáníJA Profesní orientace a předat jim základní praktické informace o obsahu a výuce. Učitelé obdrží certifikát o absolvování akreditovaného školení.
 
V případě zájmů Vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku dle Vašich požadavků.
Cena pro jednoho učitele za akreditované školení a jeden výukový set je 4 000 Kč (0%DPH). V případě zájmu o větší počet setů na 1 učitele, bude cena za další set zvýhodněna částkou 1 000 Kč (tj. 3 000 Kč za každý další kus).

 


Finanční gramotnost pro 1. a 2. třídu

 

Vzdělávací program JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním a raném školním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti.

Cílová skupina:

Program je určen pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ, tj. ve věku 5-8 let.

Forma výuky:

Program se skládá z pěti třicetiminutových bloků, vedených učitelem nebo dobrovolníkem z řad rodičů. Sada výukových materiálů obsahuje podrobnou metodickou příručku pro vedení kurzu a atraktivní pracovní materiály pro děti.

Obsah výuky:

 1. Dítě a jeho tělo, oblast biologická: Tohle, nebo tamto? O rozhodování
 2. Dítě a jeho psychika, oblast psychologická: Potřebuji vůbec to, co chci?
 3. Dítě a ten druhý, oblast interpersonální: Vydělaná koruna
 4. Dítě a společnost, oblast sociálně-kulturní: Ušetřená koruna
 5. Dítě a svět, oblast environmentální: Sdílená koruna

Vzdělávací program JA Moje první peníze byl připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní a školní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla, podle nichž školy v ČR pracují.

 


V lavici - vzdělávání

 

Vzdělávací agentura, vydavatelství a realizuje i poradenské služby pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky v oblasti vzdělávání speciálně vzdělávacích potřeb.

V loňském školním roce jsme vzdělávali pedagogy nejen formou online webinářů, ale i kurzů DVPP, seminářů v rámci operačních programů a další. Podařilo se nám vzdělat více než 4000 pedagogů z celé České republiky a navázat příjemnou spolupráci s Místními akčními skupinami (Moravskoslezská brána, Rakovnicko aj.). Zde je možné doptat se na naše reference a spolupráci.

Rádi bychom i Vám představili nabídku našich aktivit a požádali Vás o předání informací školám a pedagogům ve Vašem regionu, neboť věříme, že vzdělávání je nejdůležitější. Formou našich webinářů se může vzdělávat kdokoliv z pohodlí svého domova, získat tak cenné zkušenosti erudovaných lektorů a dozvědět se o problematice tématu vše, co potřebuje. Každý účastník získá osvědčení o absolvování, přístup k materiálům a záznamu z přednášky. Nabídku našich webinářů na září posíláme v příloze, kompletní nabídku na první pololetí školního roku 2020-2021 najdete na webových stránkách www.vlavici.cz.

Dále bychom Vám rádi představili nabídku našich edukativních pomůcek pro žáky, pedagogy i jejich rodiče. Vydali jsme přes 120 pracovních sešitů, pomůcek, deskových her, přehledových karet učiva aj. Nabídku můžete vidět na našem e-shopu: www.eshop.vlavici.cz, na pomůckách pracuje tým pedagogů a jsou v souladu s RVP ZV.

 

V případě potřeby jsme Vám plně k dispozici.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

PhDr. Martin Staněk

Majitel společnosti V lavici s. r. o.