Obsah

Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

DOPORUČUJEME - Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání

Projek Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ):
http://www.nuv.cz/projekty/ppuc

Na uvedené stránce najdete komplexní informace o projektu včetně výstupů z něj (webináře, články na blogu, různé materiály do výuky). Projekt není založen na teoretické bázi, ale je do něj zapojeno 36 pilotních škol, které jsou intenzivně metodicky vedeny.

web s komplexními informacemi - gramotnosti.pro

Prezentace rozvoj gramotností


Vzdělávací soupravy Chemie a světlo

slyšeli jste již o nových vzdělávacích soupravách Chemie a světlo? Tato inovativní pomůcka přináší atraktivní experimenty pro žáky a nadšence přírodních věd. Soupravy jsou unikátní tím, že tematicky propojují učivo chemie s biologií, fyzikou a výtvarnou výchovou. Zvolené pokusy jsou navrženy bezpečnou a snadno proveditelnou formou.

Experimenty, při kterých vzniká světlo, patří k těm nejzajímavějším přírodovědným pokusům. Možnost vyzkoušet si rozzáření zkumavky, popřípadě pozorovat další světelné jevy, zaujme žáky a pomůže jim pochopit vzájemné souvislosti mezi nimi.

Se soupravou můžete dát průchod své tvořivosti. S pomocí dnes již historické fotografické techniky — kyanotypie neboli fotochemického modrotisku, můžete přenášet vlastní snímky na papír, textil, dřevo, keramiku či dokonce sklo. Lze tak vyrobit originální rukodělné výrobky.

Soupravy můžete uplatnit nejen při spolupráci se školami, v přírodovědných kroužcích či v jiných naučných projektech, ale také jako zajímavé zpestření komunitních akcí.

Leták - představení vzdělávácí soupravy


Cesta správného hlasu - Mgr. Kateřina Sluková

Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství a je zaměřený na způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání. Seminář je určen pro pedagogy mateřských, základních, uměleckých škol nebo učitele družin či volného času v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Délka semináře je stanovena na 5x45 minut.

Osvojíte si:
- zásady správného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval
- techniku hlasového projevu Vokalsystem jako sestavu cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořené na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce a pedagoga
- dovednosti jak rozpoznat kvalitu hlasu, vlastnosti a typy hlasu, nejčastější chyby tvoření hlasu, práce s dechem a hlasová hygiena

Součástí semináře je sluchová analýza hlasu účastníků semináře a vzájemné zhodnocení současného stavu jejich hlasového aparátu.
Dozvíte se jak mluvit v hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a udržet pozornost a bude mít možnost shlédnout ukázky každodenních léčivých cvičení. 

Hodnocení a zpětné vazby: www.vokalsystem.cz nebo na Vokalsystem - Kateřiny Slukové


Nabídka vzdělávání lektora Mgr. Michala Žmolíka

nabídka spolupráce - medailonek


Techak - Technická akademie dětí a mládeže v našem regionu (sídlo Březnice)

Technická akademie dětí a mládeže, z.s. neboli TECHAK, je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro dospělé i seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy a speciální  programy pro třídy základních a mateřských škol.

Bližší informace na webu : https://www.techak.cz/


Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách.

web projektu - https://www.pribehynasichsousedu.cz/


Malá technická univerzita

NABÍDKA PRO MŠ

Co je to Mála technická univerzita ?
Připravili jsme pro malé předškoláky sérii hravých setkání: Malou technickou univerzitu (MTU). Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.

Co program dětem přináší?

 • tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
 • individuální přístup
 • práci samostatnou i ve skupinách
 • rozvoj prostorové orientace a představivosti
 • logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
 • koncentrace pozornosti a vnímání
 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • hodnocení a sebehodnocení dětí

 

NABÍDKA PRO ZŠ
Program pro základní školy navazuje na původní myšlenku projektu MTU určenou pro mateřské školy. Na základě zájmu učitelů ze ZŠ jsme program rozšřili i do   1. a  2. tříd ZŠ.

Co program dětem přináší?

 • Názorně a jednoduše zavítají do světa technických oborů a  ukážeme jim, že není třeba se obávat ani takových předmětů jako je matematika a fyzika.
 • Získají nové znalosti prožitkem.
 • Teoretické poznatky si děti prakticky ověří s pomocí stavebnice typu Lego. To vede k hlubšímu pochopení a k lepšímu zapamatování probraného tématu.
 • Hravu formou získají jasné informace o reálném světě.

Chcete si náš program vyzkoušet?

Po domluvě s Vámi navštíví Vaši třídu naše lektorka či lektor s krabicí plnou kostiček. Jednu hodinu pracuje s dětmi s podporou literatury, metodických listů a kostiček a dalších komponentů.

Cíle Malé technické univerzity?

Vzdělávací moduly MTU názorně a jednoduše vedou děti k vytváření vlastních staveb, ke konstruktivnímu myšlení, učí je číst v jednoduchých technických výkresech. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ tak rozvíjíme jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivé moduly MTU jsou zpracovány tak, aby v nich byly obsaženy vzdělávací oblasti RVP, mají jasnou strukturu, motivaci a cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími.

Bližší informace: https://www.mtuni.cz/


Edukační laboratoř

 

pro učitele mateřských, základních a středních škol jsme připravili vzdělávací kurzy a populárně naučné publikace.

 

Vzdělávací kurzy pro učitele ZŠ a SŠ (8 x 45 minut)

Efektivní učitel (www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel)
Naučíte se, jak využívat nástroje a techniky formativního hodnocení, jak stanovovat cíle nebo to, jak funguje paměť.

Vzdělávací kurzy pro učitele MŠ (8 x 45 minut)

Prevence syndromu vyhoření (www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni)
Učitelé se seznámí s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření. 

Čtenářská a matematická pregramotnost (www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti)
Cílem je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů.

Kurzy lze realizovat přímo ve škole formou sborovny.

Populárně naučné publikace pro učitele

Zavádění formativního hodnocení (www.formativnihodnoceni.cz)
Efektivní výukové nástroje (www.vyukovenastroje.cz)
Co funguje ve třídě? (www.vnasitride.cz)

Pro více informací nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.