Obsah

Workshopy pro odbornou veřejnost

Workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory polytechnického vzdělávání

Hlavním smyslem aktivity je uspořádat vzdělávací akce, workshopy aj. pro odbornou veřejnost, resp. pro zájemce z řad aktérů ve vzdělávání. Tématem vzdělávacích aktivit bude např. rozvoj kvalitního vzdělávání, inkluze, aktivizující formy učení aj.

 

Další semináře připravujeme.

Semináře „Syndrom vyhoření a motivace“ - květen 2020

Z projektu Místní akční plán na Příbramsku se nám podařilo díky zlepšující se situaci v rámci koronavirové pandemie zrealizovat odkládané školení na téma „Syndrom vyhoření a motivace“ pod vedením lektory Aleny Zborníkové ve dnech 12.5. a 19.5.2020.  O semináře byl velký zájem a účastnili se jej pedagogové základních a mateřských škol z Příbramska. 

Podrobné informace a fotky se seminářů najdete ZDE - projekty-mas/map-orp-pribram/fotogalerie/