Obsah

Výzva MAP II.

EU

Místní akční plány (MAP) jsou financovány z prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum Vývoj Vzdělávání. 


Název výzvy:

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Text výzvy, přílohy výzvy a další informace - VIZ webové stránky ŘO OPVVV