Navigace

Obsah

Místní akční plán - MAP II.

EU

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM II.

Dne 31.10.2018 podána Žádost o dotaci na projekt Místní akční plán na území ORP Příbram II. Žádost je nyní v hodnocení ŘO OPVVV.

Název projektu:
MAP II ORP Příbram
Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094
Anotace projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I.
Předpokládaná doba realizace projektu:
1.3.2019 - 28.2.2022

Žadatel:
Město Příbram

Partneři:
MAS Brdy a MAS Podbrdsko

 

Kontakt:
email: mappribram@gmail.com

Manažer projektu Kateřina Štáhlová tel. 770 142 775

 

 

 

Aktualizace: 11.11.2018