Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKTY

mas

MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 27051935


Sídlo:
Hvožďany 80
262 44 Hvožďany

 

Administrativní pracoviště:
MAS Podbrdsko, z.s.        
Městské zdravotnické zařízení
Komenského 646              
262 42 Rožmitál pod Třemšínem


Email: info@maspodbrdsko.cz

Kancelář MAS:
Jana Filinová, tel.: 723 435 274 

Petra Benjáková, tel.: 725 912 006 
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369 

všechny kontakty naleznete zde

Obsah

Komunitní plánování

V lednu 2014 uspořádala Místní akční skupina Podbrdsko Veřejné projednávání strategie rozvoje regionu. V Milíně, Rožmitále a Březnici bylo diskutováno s tamními obyvateli, co na svém území potřebují změnit, co jim v regionu schází a jaké problémy je třeba urychleně řešit.
Na milínsku vidí nejvyšší priority ve vytvoření cyklostezek po okolí, naučných stezek a opravy cest a prostranství kolem památníku Slivice.
Na rožmitálsku místním obyvatelům nejvíce chybí větší koupaliště se zázemím, potřebují posílit autobusové spoje a podpořit více drobných ubytovacích kapacit.
Co by se na březnicku mělo urychleně řešit je vysoká nezaměstnanost, využití Brownfieldu – Sublima a vytvořit v Jezuitské koleji centrum pro setkávání lidí různých generací.
Závěry, které byly z tohoto jednání získány, budou použity spolu s výsledky z dotazníkového šetření na vytvoření Komunitně vedené strategie místního rozvoje pro roky 2014–2020. Dle této strategie budou v příštím plánovacím období na území MAS Podbrdsko podpořeny žádané oblasti.
 

 

Výsledky veřejného projednávání v Březnici - priority pro březnicko

Výsledky veřejného projednávání v Milíně - priority pro milínsko

Výsledky veřejného projednávání v Rožmitále p. Tř. - priority pro rožmitálsko

ver
Snímky z veřejného projednávání v Milíně


Snímky z veřejného projednávání v Rožmitále


Snímky z veřejného projednávání v Březnici

 

***

Archiv informací ke komunitnímu plánování


Veřejné setkání k tvorbě strategie území Podbrdsko pro období 2014 - 2020

Pozvánka - Plakát

 

p