Obsah

2. Výzva MAS Podbrdsko z IROP 2021+ - kulturní památky

Hodnocení a seznam přijatých Projektových záměrů

 

Výběr projektů Správní radou MAS

Seznam vybraných Projektových záměrů  

Zápis z jednání Správní rady 

Etický kodex 

Prezenční listina 

 

Věcné hodnocení Výběrovou komisí MAS 

Seznam Projektových záměrů dle bodového hodnocení 

Zápis z jednání Výběrové komise 

Etický kodex 

Prezenční listina 

 

Kancelář MAS Hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti

Seznam přijatých Projektových záměrů 

Etický kodex kanceláře MAS 

 

 

Aktualizace stránky: 24.4.2024