Navigace

Obsah

Harmonogram výzev MAS Podbrdsko

HARMONGRAM VÝZEV MAS PODBRDSKO 2018-2020
- kompletní přehled Výzev MAS v letech 2018-2020
- schválen správní radou MAS 16.12.2019
 

HARMONOGRAM VÝZEV Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST