Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 5 

Číslo Výzvy MAS 15/000/00000/120/000091/V005
Název Výzvy MAS Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 31.03.2022
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 01.04.2022
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 09.05.2022
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24  měsíců
Datum registrace žádostí o dotaci na RO SZIF 01.08.2022

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz

 

MAS PODBRDSKO, z.s. vyhlašuje výzvu PRV na podporu obcí a spolků, ZŠ a MŠ, zemědělských a nezemědělských podnikatelů z území MAS. 

Vybrané články:

Fiche 1 - článek 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

 

Fiche 3 - článek 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

podpořeny budou pouze vybrané kódy dle Pravidel 19.2.1 CZ NACE/ str.  55 g)

kódy CZ NACE naleznete ZDE

 

Fiche 5 - článek 20) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

                                     - Veřejná prostranství
                                     - MŠ a ZŠ
                                     - Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

 

Více informací k jenotlivým článkům naleznete zde:

Prezentace k výzvě č. 5

Pravidla 19.2.1 (pro rok 2022)Konzultace: BŘEZEN - DUBEN - KVĚTEN 2022

Petra Benjáková, Projektová manažerka PRV, Tel. 725 912 006,
Email: info@maspodbrdsko.czVýzva MAS Podbrdsko č.5

 


Kontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

  • Kontrola Žádosti o dotaci
  • Kontrola příloh k Žádosti o dotaci
  • Kontrola přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

Pravidla 19.2.1 (pro rok 2022)


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:


Povinné přílohy k Žádosti o platbu stanovené MAS:
  • Doložení propagačního nástroje z tisku či médií

Přílohy k ŽOD dle Pravidel 19.2.1

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce_příloha 21 Pravidel

Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis

Definice mikropodniků, malých a středních podniků (příloha 4 Pravidel 19.2.1)

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP (příloha 5 Pravidel 19.2.1)
Portál farmáře a Žádosti 

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu příjemce malého rozsahu

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Postup pro doplění ŽOD přes Portál farmáře

Postup pro nastavení emailové komunikace v Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizované ŽOD a příloh