Navigace

Obsah

Projekt MAP III ORP PŘÍBRAM: Ukončení realizace projektu Místní akční plán III na Příbramsku

Typ: náš tip | ostatní
Projekt Místní akční plán vzdělávání III na území Příbramska (dále jen MAP), podpořený z MŠMT, resp. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizovali partneři město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko od jara roku 2022 do 30.11.2023...

Projekt Místní akční plán vzdělávání III na území Příbramska (dále jen MAP), podpořený z MŠMT, resp. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizovali partneři město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko od jara roku 2022 do 30.11.2023. Do projektu bylo zapojeno 68 mateřských, základních a základních uměleckých škol z Příbramska.
 

Hlavní aktivity, které v rámci projektu probíhaly, byla aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, resp. zásobníku projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Všechny školy v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území. Strategický rámec v současné době obsahuje projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť. Strategický rámec je aktuální k 25.9.2023 a zveřejněn na webu mappribram.cz a samozřejmě dle Pravidel MAP také na www.uzemnidimenze.cz.

V rámci projektu byla připravována aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán na Příbramsku tak, abychom aktualizovali priority a jednotlivé cíle, kterými by mělo nebo mohlo být docíleno kvalitnějšího vzdělávání ve školách. Aktualizace probíhala za velmi potřebné a významné podpory členů Pracovních skupin projektu MAP. Jsou jimi Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, Pracovní skupina pro rovné příležitosti a Pracovní skupina pro problematiku předškolního vzdělávání. Všechny pracovní skupiny se pravidelně scházely a členové diskutovali nad problematikou vzdělávání, probíhala setkání také nad vyhodnocením potřeb regionu v oblasti vzdělávání. Zároveň byli členové pracovních skupin vzděláváni na různá témata, př. finanční gramotnost, rovné příležitosti pro vzdělávání, matematická a čtenářská gramotnost či přechod žáků z mateřských na základní školy aj. vzdělávání a setkání s odborníky. Děkujeme všem členům Pracovních skupin projektu MAP III za velikou pomoc a nasazení při diskusi o problémech ve školách na Příbramsku. Všechny podněty a vypracované poklady byly dále zpracovány a v průběhu léta a podzimu 2023 byly zpracovány Akční plány na roky 2024 a 2025 a dále celý Dokument MAP, který byl ve své finální verzi schválen Řídícím výborem MAP dne 27.11.2023.

Realizační tým projektu MAP uspořádal na podzim 2022 setkání ředitelů škol. Další setkání proběhla v první polovině května 2023. Byly uspořádány tři setkání ředitelů škol. Ředitelé byly rozděleni z důvodu vysokého počtu škol v regionu na tři skupiny – ředitelé ze škol v Příbrami, mimopříbramské MŠ a mimopříbramské ZŠ. Abychom mohli pohodlně diskutovat s menším počtem účastníků a nedělat jen jedno setkání pro téměř 70 škol. Setkání byla rozdělena takto - 4.5.2023 příbramské školy a školky, 16.5.2023 setkání venkovských školek a 18.5.2023 setkání venkovských základních škol. Účastníkům všech setkání byl představen projekt Místní akční plán, realizační tým projektu požádal vedení škol z Příbramska o pomoc s evaluací projektu MAP a také s vyplněním dotazníků o potřebách škol, které budou zpracovány do tzv. Akčních plánů na roky 2024 a 2025, dle kterých bude nastaven následný projekt Místní akční plán IV ORP Příbram. V úterý 28.11.2023 proběhlo společné setkání ředitelů škol tak, abychom společně shrnuli projekt MAP III a byl představen nový celorepublikový projekt IPs Střední článek a dále IPS Kurikulum.

Projekt Místní akční plán uspořádal také 24.4.2023 setkání asistentů pedagoga v restauraci U Pletánků v Příbrami. Setkání s asistentů pedagoga bylo velmi navštívené a poděkování patří na třem desítkám asistentů pedagoga, kteří přišli diskutovat o problémech a potřebách v jejich práci, o možnostech dalších vzdělávání a především sdílení praxe a pomoci mezi sebou. Účastníkům setkání byl také představen projekt Místní akční plán a slíbena další možnost vzdělávání a podpory.

V rámci projektu byla vytvořena Evaluační zpráva projektu MAP III ORP Příbram, která ukazuje, jaké přínosy má akční plánování na Příbramsku od roku 2016, co by se mělo zlepšit a jaká jsou doporučení pro akční plánování do dalších let.

Vše o projektu MAP III ORP Příbram je shrnuto v prezentaci uložené zde: https://mappribram.cz/map-iii/o-projektu/dokumenty-a-vystupy-projektu-map-iii/

Všechny výstupy a povinné dokumenty jsou uveřejněny zde: https://mappribram.cz/map-iii/o-projektu/dokumenty-a-vystupy-projektu-map-iii/
 
Jana Filinová, hlavní manažerka MAP III ORP Příbram


Vytvořeno: 22. 1. 2024
Poslední aktualizace: 22. 1. 2024 12:48
Autor: Správce Webu