Navigace

Obsah

Tisková zpráva - VALNÁ HROMADA MAS PODBRDSKO SE SEŠLA V PODBRDSKÉM MUZEU

Typ: ostatní | náš tip
Místní akční skupina Podbrdsko pořádala pro členy MAS a další hosty Valnou hromadu ve středu 23. ledna 2019 v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. Hlavním tématem zasedání byla volba členů povinných orgánů MAS. Dále byli přítomní seznámeni s činností MAS v roce 2018 a byly představeny aktivity, které MAS plánuje na rok 2019...

logo

V první části zasedání byla schválena Valnou hromadou, tedy členskou základnou MAS Podbrdsko, drobná úprava Stanov MAS Podbrdsko a poté byli zvoleni noví členové povinných orgánů MAS - statutárního orgánu správní rady, dále dozorčí rady a výběrové komise.


Správní rada MAS, dvouleté funkční období začíná 31.1.2019:

Obec Hvožďany, zastupuje starostka Markéta Balková

Město Rožmitál pod Třemšínem, zastupuje starosta Ing. Josef Vondrášek

Pila Martinice, s.r.o., zastupuje Ing. Bořek Bierhanzl

Město Březnice, zastupuje starosta Ing. Petr Procházka

Obec Milín, zastupuje místostarosta Ing. Vladimír Vojáček

Ing. Petr Chotívka           

SDH Tušovice, zastupuje Ing. Ladislav Švejda

Ing. Gabriela Jeníčková

Kulturní gang Březnice, z.s., zastupuje Dagmar Nesvedová
 

Dozorčí rada MAS, dvouleté funkční období začíná 31.1.2019:

Kaiser, s.r.o. Rožmitál p. Tř., zastupuje JUDr. Josef Kaiser

Svazek obcí mikroregion Třemšín, zastupuje Ing. Zuzana Šourková

Rodinné centrum Pampeliška, z.s., zastupuje Mgr. Pavlína Liebnerová
 

Výběrová komise MAS, jednoleté funkční období začíná 31.1.2019:

Ing. Jan Růžička

Ing. Pavel Bukovjan         

Jitka Drechslerová          

Dana Súlovcová

Michal Filina     

4 Coffee, s.r.o., zastupuje Zdeněk Vantuch

Obec Lazsko, zastupuje PhDr. František Bártík

Obec Věšín, zastupuje starosta Ing. Pavel Hutr

Obec Vrančice, zastupuje starosta Jiří Sláma
 

V další části programu představila předsedkyně zasedání Markéta Balková, která zastupuje obec Hvožďany, a Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS, činnost místní akční skupiny v roce 2018. Účastníci Valné hromady byli pomocí podrobné prezentace seznámeni s naplňováním Strategie MAS Podbrdsko, dle které jsou Výzvy MAS vyhlašovány. Prezentace je společně se zápisem ze zasedání Valné hromady  uvedena na internetových stránkách MAS.
 

Všechny informace o plnění Strategie MAS Podbrdsko a všech aktivitách MAS je možno najít také v letáku, který byl vydán kanceláří MAS a na Valné hromadě představen. Jedná se o přehled aktivit za posledních 5 let, ze kterých je vyzdvihnuta činnost v roce 2017 a 2018, kdy byly vyhlašovány Výzvy MAS a některé projekty zahájily svoji realizaci. Dále je možno v letáku získat informace o plánovaných výzvách v roce 2019. Leták je určen pro členy MAS, pro zástupce všech 37 obcí z území MAS a veřejnost a je uveřejněn na internetových stránkách MAS.
 

Valné hromadě byla představena realizace projektu Plánování sociálních služeb na území MAS, při kterém je tvořen pro celé území MAS Komunitní plán sociálních služeb a informační portál, vč. tištěného katalogu, o sociálních službách. Ukončení projektu je naplánováno na říjen 2019.
 

Děkujeme městu Rožmitál pod Třemšínem a Podbrdskému muzeu za zapůjčení velmi příjemného prostoru galerie a všem účastníkům Valné hromady za účast.
 

vh   vh
 

Zaměstnanci kanceláře MAS také srdečně děkují za finanční i morální podporu všem členům MAS PODBRDSKO, kterými jsou zástupci 15 obcí z území 37 obcí Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska, dále zástupci dobrovolných svazků obcí, neziskového a soukromého sektoru, škol a veřejnosti. Vážíme si pětileté spolupráce a věříme v další aktivní společnou práci pro náš region.

A samozřejmě věříme ve společný cíl 37 obcí z území MAS PODBRDSKO - společně pomoci přispět k dobrému žití v našem krásném kraji.
 

Veškeré podrobnosti o MAS Podbrdsko naleznete na webu www.maspodbrdsko.cz. Zaměstnanci kanceláře MAS jsou kdykoli k dispozici a pro území MAS probíhají konzultace zdarma.
 

Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS


Vytvořeno: 27. 1. 2019
Poslední aktualizace: 27. 1. 2019 23:22
Autor: Správce Webu