Navigace

Obsah

Valná hromada MAS Podbrdsko

Typ: náš tip | ostatní
pozvánka Ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 16:00 hodin proběhla ve hvožďanském Klubovém centru zasedání Valné hromady MAS Podbrdsko.

V rámci zasedání Valné hromady MAS Podbrdsko byla schválena Výroční zpráva vč. hospodaření za rok 2023. Dále byly členové informováni s plány kanceláře MAS na rok 2024:

  1. Plnění Strategie MAS Podbrdsko 2014-2020

Dokončení realizace Strategie 2014-2020 proběhne až tehdy, až budou ukončeny/řádně profinancovány všechny projekty podpořené z Programu rozvoje venkova z výzev v minulých letech.

 

  1. Plnění Strategie MAS Podbrdsko 2021-2027

Plnění Strategie MAS Podbrdsko na roky 2021-2027 bude probíhat na základě HARMONOGRAMU VÝZEV – viz bod Valné hromady 6.

 

  1. Realizace projektu Místní akční plán IV na území OPR Příbram

MAS Podbrdsko společně s městem Příbram a MAS Brdy realizují projekt Místní akční plán vzdělávání IV, na území ORP Příbram. Projekt MAP IV byl schválen ze strany MŠMT 5.2.2024 a doporučen k realizaci v období 1.3.2024-31.12.2025.

V rámci projektu MAP IV ORP Příbram budou podpořeny čtyři oblasti:

1) Místní akční plánování - tedy pokračování v aktualizaci a sběru potřeb investičních i neinvestičních záměrů škol, dále ve sběru potřeb škol a celkové aktualizaci strategického dokumentu Místní akční plán. V rámci celého projektu budou s realizačním týmem spolupracovat tři pracovní skupiny: Pracovní skupina pro financování, Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí a Pracovní skupina pro rovné příležitosti. Dále bude ustanoven Řídící výbor MAP IV. Realizační tým naváže spolupráci s celorepublikovými projekty IPs Střední článek a IPs Kurikulum a zároveň se Středočeským krajem. Součástí projektu bude také průběžné vnitřní hodnocení a evaluace.

2) Podpora akcí pro rodiče dětí a žáků, veřejnost a další aktéry ve vzdělávání - př. úspěšné online kavárny pro rodiče, spolupráce s Knihovnou J. Drdy aj.

3) Realizace vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky, vč. spolupráce s centrem Elixír do škol v Příbrami, s TECHAK Březnice, nízkoprahem BEDNA, s pedagogickými poradnami a aj. subjekty na Příbramsku. Dále bude probíhat podpora setkávání ředitelů a zřizovatelů škol.

4) Podpora realizace jednorázových akcí pro děti a žáky, vč. dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem - projektové dny v 67 spolupracujících školách v celém území Příbramska, spolupráce ZUŠ v regionu, aj.

 

  1. Realizace projektu OPZ+ „Podbrdsko komunitně I.“ na podporu příměstských táborů a komunitních akcí v regionu

Realizace projektu od 1.3.2023 do 28.2.2026 – podpora 20 turnusů, tj. podpora cca 450 dětí v regionu a cca 250 rodičů především z území MAS.

Podpora komunitních akcí pro spolky a obce v území MAS.

 

e. Poradenství v Nová zelená úsporám Light

Od listopadu 2022 kancelář MAS pomáhá žadatelům s žádostmi v programu NZÚ-L. Již dnes cca 250 domácností.

 

f. Podbrdské farmářské a řemeslné trhy
4.5. Březnice
14.9. Rožmitál pod Třemšínem

 

pozvánkaFOTO 


Vytvořeno: 11. 4. 2024
Poslední aktualizace: 11. 4. 2024 9:27
Autor: Správce Webu