Navigace

Obsah

ZPRÁVA O REALIZACI STRATEGIE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODBRDSKO za rok 2017

Typ: ostatní
Informace o plnění Strategie MAS Podbrdsko za rok 2017...

logo

 

ZPRÁVA O REALIZACI STRATEGIE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODBRDSKO za rok 2017

Oficiální potvrzení schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PODBRDSKO 2014-2020 obdržela MAS dne 12. 12. 2016.  Schválená verze Strategie MAS PODBRDSKO je se všemi přílohami uveřejněna na webu MAS PODBRDSKO. MAS byly vydány na počátku roku 2017 tzv. akceptační dopisy pro všechny Operační programy (Program rozvoje venkova - PRV, Integrovaný regionální operační program - IROP a Operační program zaměstnanost - OPZ), které jsou dohromady podpořeny alokací 50. mil. Kč. MAS tedy mohla začít vypisovat Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu.

Částku 50 mil. Kč má MAS PODBRDSKO alokovanou do poloviny roku 2023, to je termín, do kdy musí být všechny podpořené projekty dokončeny a vyúčtovány. Spolu se spoluúčastí všech žadatelů o dotaci budou podpořeny projekty na území MAS v hodnotě kolem 80 mil. Kč.

Od počátku roku 2017 byly tvořeny a konzultovány Interní postupy MAS pro jednotlivé Operační programy a zároveň byly upravovány Stanovy MAS a jednotlivé Jednací řády, aby byl zajištěn soulad s pravidly jednotlivých Operačních programů.

Výzvy MAS jsou vyhlašovány v souladu se Strategií MAS a zároveň v souladu s platnými pravidly jednotlivých Operačních programů. Platný harmonogram Výzev MAS je uveřejňován na internetových stránkách MAS.

V roce 2017 jsme vyhlásili z OPZ 1. Výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu: Prorodinná opatření I., ve které byly vybrány 3 projekty na příměstské tábory v hodnotě 1,7 mil. Kč, a současně jsme připravovali vyhlášení ještě jedné výzvy z OPZ - Podpora sociálních služeb I., která byla vyhlášena 30. 10. 2017. Tato výzva má alokaci v celkové hodnotě 4,3 mil. Kč.

Dále jsme připravovali a konzultovali nastavení Fichí Programu rozvoje venkova a 1. výzvu PRV, která byla vyhlášena v lednu 2018 a alokujeme na ni částku 8,7 mil. Kč. Zároveň byly připravovány 2 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Z IROP byla v prosinci 2017 vyhlášena Výzva MAS na podporu infrastruktury pro sociální služby v celkovém objemu 7,5 mil. Kč. Výzvu z IROP pro základní školy připravujeme a bude vyhlášena na jaře 2018. Základní školy na území MAS plánujeme podpořit částkou 10 mil. Kč.

Zaměstnanci MAS se pravidelně zúčastňovali seminářů a konzultací pořádaných Řídícími orgány jednotlivých Operačních programů a také předávání praxe s ostatními MAS v ČR.

Dle pravidel zpracovala MAS v průběhu roku 2017 dvě zprávy o plnění Strategie MAS, které byly v řádném termínu odeslány na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V roce 2017 nebyly předloženy MMR žádné změny Strategie MAS.

Veškeré informace o plnění Strategie MAS a o vyhlašovaných Výzvách MAS jsou uveřejňovány pravidelně na internetových stránkách MAS a dále MAS o své činnosti veřejnost informuje v regionálním tisku na území MAS PODBRDSKO. 

 

Jana Filinová, MAS Podbrdsko, z.s.


Vytvořeno: 12. 2. 2018
Poslední aktualizace: 12. 2. 2018 00:00
Autor: Správce Webu