Navigace

Obsah

OPZ MAS logo

Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko

PSS

Název projektu: Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z.s.
Realizace projektu: 1.11.2017 - 31.10.2019
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598

Projekt byl finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, číslo výzvy: 03_16_063, název výzvy: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

V rámci projektu byl vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko na období 2020-2022, který mapuje potřeby území MAS Podbrdsko v oblastech sociálních a návazných služeb se zaměřením na cílové skupiny. Dokument navrhuje nastavení reálně potřebného systému služeb, které jsou v současné době v regionu vnímány jako nedostatečné či neexistující.

Na území MAS PODBRDSKO byl vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních služeb, informační leták a plakát pro zlepšení informovanosti veřejnosti. Dále je pro veřejnost k dispozici informační kanál, kde je širší verze poskytovatelů sociálních služeb pro území MAS PODBRDSKO. Vše je děleno pro přehlednost dle cílových skupin, které potřebují pomoci. 
Informační web zde: www.SOSPodbrdsko.cz.

Verze pro stažení zde:

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Informační leták

Informační plakát

 

Věříme, že tímto bude hledání pomoci přijatelnější a jednodušší,

MAS PODBRDSKO, z.s.  info@maspodbrdsko.cz nebo telefon: 725 912 006