Obsah

OPZ MAS logo

SEMINÁŘE, WORKSHOPY K PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS PODBRDSKO


Týmová komunikace a spolupráce v procesu plánování
17.10.2019

Pozvánka

Prezenční listina


Problematika sociálních služeb a jejich financování
18.9.2019

Pozvánka

Prezenční listina

c c 

 


Seminář Efektivní metody informování veřejnosti o procesu plánování a o šíření povědomí o sociálních službách.
11.4.2019

Pozvánka

Prezenční listina

aaa a

 


Seminář Specifika tvorby strategie v sociální oblasti. 
9.4.2019 

Pozvánka

Prezenční listina

 


Seminář Jak pracovat s analytickou fází v rámci plánování sociálních služeb aneb mapování potřeb občanů a vazba na strategickou část.
 4.4.2019 

Pozvánka

Prezenční listina

 

 


Workshop aktérů plánování sociálních služeb - setkání se starosty a seznámení veřejnosti s výstupy z analytické části

4.12.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

foto 1 foto 2

 


Workshop aktérů plánování sociálních služeb - setkání se starosty

15.3.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

asd