Navigace

Obsah

Členové Řídícího výboru

mšmt

 

zástupce realizátora projektu MAP: PhDr. Marie Pilíková, Ing. Dana Orlická, Jana Filinová

zástupce Středočeského kraje: JUDr. Milan Fára

zástupci zřizovatelů škol: Mgr. Petr Prejzek, RSDr. Josef Hála, Ing. Jiří Nekolný, Josef Karas, Mgr. Václav Švenda

zástupci vedení základních škol, učitelé: Mgr. Pavel Bártl, Mgr. Roman Behún, Mgr. Miroslav Bělka, Mgr. Ondřej Buralt, Ing. Jana Derflová, Mgr. Jiří Kadlec, Mgr. Vladimíra Melicharová, Mgr. Dagmar Moravcová

zástupci vedení mateřských škol, učitelé: Romana Plecitá, Mgr. Veronika Poláčková - Nejedlá

zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Štěpán Duník

zástupci základních uměleckých škol: dipl. um. Michal Filina, Mgr. Petra Havlíková

zástupce Krajského akčního plánu: Mgr. PaedDr. Pavel Schneider

zástupce rodičů: Vendula Šedivá

zástupce MAS a DSO: Markéta Balková, Bc. Jiří Kužel

lokální konzultant ASZ: Mgr. Barbora Šťastná

 

 

Aktualizace: 3.9.2016