Obsah

Dohoda o spolupráci

MSMT

 

Předmětem a účelem této Dohody je rozvinout vzájemnou spolupráci mezi zřizovateli škol, školami, poskytovateli zájmového a neformálního vzdělávání, rodiči a dalšími partnery.

Hlavní cíl je zlepšení kvality vzdělávacího procesu a rozvoj potenciálu všech zainteresovaných aktérů v této oblasti.

Tato spolupráce bude naplňována například formou plánování, vzájemné výměny zkušenosti, osobním setkáváním, součinností při přípravě strategických a koncepčních dokumentů a při přípravě projektů.

Spolupráce dána touto Dohodou je postavena na principu dobrovolnosti. 

Setkání zřizovatelů škol se konalo 27.6.2017

Pozvánka

Prezenční listina

Dohodu o spolupráci

ab

 

 

Aktualizace: 19.7.2017