Obsah

MAP OPR Příbram

MSMT

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP PŘÍBRAM

VIZE - Rozvoj vzdělávání pro budoucnost našich dětí.


Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.

 

V září 2015 začalo město Příbram pracovat na přípravě nového projektu Místní akční plán ORP Příbram (CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118), který je financovaný z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve výši 95 %, zbylých 5 % spolufinancuje město Příbram společně s finančním partnerem projektu MAS Podbrdsko, z.s.. Místní akční plán (MAP) bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb.

1

Výzva na tento projekt byla vyhlášena 8. 9. 2015. Žadatelem v této výzvě je město Příbram. MAS Podbrdsko a Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram (DSO) jsou partnery projektu. Projekt „MAP ORP Příbram“ bude realizován na celém území ORP Příbram s výjimkou obce Kamýk nad Vltavou a obce Solenice, které se svou spádovostí škol přiřadily do ORP Sedlčany. Projekt byl zahájen 1. 5. 2016 a bude realizován 18 měsíců, tedy do konce října 2017.

Mapa ORP Příbram:

ORP Pb


Informace o projektu MAP ORP Příbram naleznete:

http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-informacnich-sluzeb/oddeleni-skolstvi.html

http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-rizeni-projektu-a-dotaci.html

http://pribram.eu/mesto-pribram/dotace-a-granty/dotace-pro-mesto/OP-VVV/map-orp-pribram.html

http://www.dsopribram.cz/map-mistni-akcni-plan-vzdelavani-v-uzemi-orp-pribram/


Realizační tým
email: mappribram@gmail.com


Město Příbram:           

Manažer projektu PhDr. Marie Pilíková tel. 775 431 660
Manažer klíčové aktivity Ing. Dana Orlická tel. 720 195 059
Finanční manažer  Helena Neužilová  
Asistentka   Věra Vitoňová  


MAS Podbrdsko:

Manažer klíčové aktivity  Jana Filinová tel. 723 435 274


DSO ORP Příbram:                                                    

Tajemník  Bc. Jiří Kužel  

Mapa Místních akčních plánů na území České republiky

MAP


Více informací k MAPům lze najít na stránkách řídícího orgánu – MŠMT – www.msmt.cz 
a zároveň na webových stránkách Národní sítě MAS ČRhttp://nsmascr.cz/map-dotazy/

 


Aktualizace: 3.9.2016