Obsah

Pracovní skupiny MAP

MSMT

PRACOVNÍ SKUPINY MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ORP PŘÍBRAM

 

Pracovní skupina MAP - setkání zřizovatelů škol na území MAS Podbrdsko

6.10.2017

pozvánka

prezenční listina

 

Pracovní skupina MAP - setkání ředitelů ZŠ a MŠ

19.6.2017

pozvánka

prezenční listina

prezentace

ab

 

Pracovní skupina MAP - MŠ Příbram

12.4.2017

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina MAP - ZŠ/ZUŠ

13.2.2017

pozvánka

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina MAP - MŠ

6.2.2017

pozvánka

zápis ze setkání pracovní skupiny

fotofotofoto

 

Pracovní skupina MAP - Zřizovatelé

17.1.2017

pozvánka

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina MAP - děti a rodiče/zájmové a neformální vzdělávání

12.1.2017

pozvánka

pozvánka

prezenční listina

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

zápis ze setkání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina MAP - děti a rodiče

21.11.2016

pozvánka

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina MAP - zájmové a neformální vzdělávání

22.11.2016

pozvánka

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina MAP - neziskové orgnizace a rodiče

12.1.2017

pozvánka

prezenční listina rodiče

prezenční listina zájmové a neformální vzdělávání

zápis ze setkání pracovní skupiny

fotofotofoto

Pracovní skupina MAP - zřizovatelé

20.10.2016

pozvánka

zápis ze setkání pracovní skupiny


17.1.2017

pozvánka

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

fotofoto

Pracovní skupina MAP - ZŠ a ZUŠ

19.9.2016

pozvánka

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

 

10.10.2016

pozvánka

prezenční listina

zápis ze setkání pracovní skupiny

 

13.2.2017

pozvánka

zápis ze setkání pracovní skupiny

fotofotofoto

 

aktualizace: 19.7.2017