Obsah

Řídící výbor MAP ORP Příbram

mšmt


4. setkání Řídícího výboru proběhlo ve čtvrtek 9.11.2017 od 16:30 hodin v Příbrami - na setkání bylo řešeno schválení Strategického rámce, informace o stavu projektu MAP, možnosti a zapojení či nezapojení do projektu MAP II.

POZVÁNKA

ZÁPIS

STRATEGICKÝ RÁMEC SCHVÁLENÝ ŘÍDÍCÍM VÝBOREM 9.11.2017

 

3. setkání Řídícího výboru proběhlo ve čtvrtek 6.4.2017 od 16:30 hodin v Příbrami - na setkání bylo řešeno schválení Strategického rámce, informace o stavu projektu MAP, plán vzdělávacích aktivit a další plány v projektu.

POZVÁNKA

ZÁPIS

STRATEGICKÝ RÁMEC SCHVÁLENÝ ŘÍDÍCÍM VÝBOREM 9.11.2007

 

2. setkání Řídícího výboru proběhlo v pondělí 31.10.2016 od 16:00 hodin v Příbrami - na setkání byl řešen průběh projektu MAP, další plány v projektu a především zde byla schválena finální verze Strategického rámce MAP ORP Příbram.

POZVÁNKA

ZÁPIS

STRATEGICKÝ RÁMEC SCHVÁLENÝ ŘÍDÍCÍM VÝBOREM 31.10.2016

 

Na počátku června 2016, resp. 2. 6., byla odeslána pozvánka nominovaným členům Řídícího výboru. První setkání Řídícího výboru bylo naplánováno na čtvrtek 23. 6. 2016 v kanceláři MAP v Příbrami.

Na nominaci členů Řídícího výboru, jako hlavního rozhodovacího orgánu projektu, pracoval Realizační tým od počátku projektu. Nominováni byli vybraní ředitelé škol – MŠ, ZŠ, ZUŠ a speciálních škol, zástupci vedení škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelů škol, zástupce Agentury pro sociální začleňování, Středočeského kraje, KAP Středočeského kraje, DSO ORP Příbram, MAS Podbrdsko a MAS Brdy (MAS působících na území ORP), zástupci realizátora projektu, rodičů a další. 

Realizační tým informoval nominované členy do Řídícího výboru v pozvánce o programu setkání a dle tohoto programu probíhalo také setkání Řídícího výboru – seznámení s projektem, schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru a volba předsedy Řídícího výboru. Realizační tým připravil veškeré materiály pro jednání Řídícího výboru. V rámci diskuse vzešly první podněty k tvorbě Strategického rámce MAP a zaměření projektu.

POZVÁNKA

PREZENTACE

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

JEDNACÍ ŘÁD - schválený na 1. zasedání Řídícího výboru 23.6.2016

STATUT - schválený na 1. zasedání Řídícího výboru 23.6.2016

FOTO 23.6.2016

 


Aktualizace: 20.11.2017