Obsah

SEMINÁŘE

 

16.3.2016
Seminář MAP pro zřizovatele a ředitele škol na území ORP Příbram
 
Seminář byl určen všem ředitelům a zřizovatelům škol na území ORP Příbram, kteří se zapojili na podzim 2015 do MAPu - tedy do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Realizace projektu MAP začne od dubna 2016, proto bylo uspořádáno první setkání, abychom se všichni vzájemně poznali.
Dále byli pozváni starostové obcí, kteří sice nezřizují ve své obci školu, ale děti z těchto obcí navštěvují školy v okolí a tudíž i jich se týká toto setkání.
Přítomným byly sděleny dostupné informace k Místním akčním plánů rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram, zároveň také k šablonám pro školy, resp. k animacím škol, které mají za povinnost Místní akční skupiny, a také proběhla prezentace DSO ORP Příbram.

pozvánka

prezentace - Místní akční plány na ORP Příbram + Animace škol (šablony pro školy)

prezentace - DSO ORP Příbram

prezenční listina

123

 

 

 

 

 

 

 

 

msmt