Obsah

 

Workshop MAP ORP Příbram dne 26.9.2016

Workshop, který uspořádal Realizační tým projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000118), se uskutečnil v pondělí 26.9.2016 v Příbrami, v zasedací místnosti Zastupitelstva Města Příbram. Facilitátorem workshopu byl pan Mgr. Ondřej Bárta, odborník na problematiku vzdělávání a také odborník na problematiku Leadershipu. Všichni přihlášení účastníci obdrželi emailem pracovní verzi Strategického rámce MAP.

Pozvánka

Strategický rámec - pracovní verze, priority a cíle

Strategický rámec - SWOT analýzy

Vzdělávací workshopy
 

Náplň workshopu měla několik témat:

  • VIZE vzdělávání na území ORP Příbram
  • SWOT analýzy k prioritám a cílům MAP
  • Strategický rámec MAP na území ORP Příbram - cíle a priority
  • Investiční priority škol
  • Plán vzdělávacích aktivit MAP

Sál byl připraven na šest kulatých stolů, u kterých měly pracovní skupiny projednávat jednotlivá témata. Účastníci setkání nakonec zaplnily všechny pracovní stoly. Sešlo k téměř 40 účastníků, mj. ředitelé a další zástupci škol na území ORP Příbram, zřizovatelé, příp. zástupci zřizovatelů škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, neziskových organizací zabývajících se vzdělávání apod. Účastníci diskutovali především nastavení VIZE a SWOT analýzy.

Několik relevantních připomínek bylo zapracováno do pracovní verze Strategického rámce MAP. Strategický rámec byl poté zaslán do celého území ORP k připomínkování.

Zápis z workshopu

Prezentace