Obsah

 

 

Realizační tým SRP uspořádal úvodní konferenci / 02. 11. 2016 /

podrobnosti na webu - NIDV

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích uspořádal 2. listopadu 2016 úvodní konferenci, na které se kromě základních informací probírala také problematika provázanosti s dalšími systémovými projekty nebo téma inkluze. Odpolední program pokračoval workshopy, účastníci, zejména ze Středočeského kraje, řešili už konkrétní témata z oblasti místního akčního plánování.

Úvodní slovo na konferenci si vzal náměstek rezortu školství Václav Velčovský, do jehož odpovědnosti spadá sekce pro řízení operačních programů. Připomenul důležitost projektu a krátce jmenoval další systémové projekty v gesci MŠMT.

Dále hovořila ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) Helena Plitzová. Ta se věnovala mimo jiné zkušenostem organizace s realizací různých typů projektů. Účastníky konference, kterých přišlo do budovy Krajského úřadu Středočeského kraje 66 (myšleno bez hostů a řečníků), pozvala také na další významnou akci organizovanou NIDV – mezinárodní konferenci s tématem profesního rozvoje pedagogických pracovníků. I zde projekt bude mít SRP své zastoupení.

Poté se konference tematicky stočila nejen k projektu samotnému (prezentaci o projektu vedla projektová manažerka Jitka Chrtková), ale také o jeho aktuálním běhu (o řízení centra podpory informovala Jitka Baťková). Slovo si posléze vzala Jana Krejsová z Agentury sociálního začleňování, které podala zprávu mimo jiné o zapojení agentury do oblasti místního akčního plánování. Vystoupila i Marcela Mertinová, pověřená projektová manažerka P-KAP.

Před samotnými workshopy, které začaly ve dvě hodiny odpoledne, vystoupila ještě Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko. Její prezentace se týkala inspirace z MAP ve Středočeském kraji pro ostatní. Slovo si vzal také místostarosta Prahy 12 Zbyněk Boublík, aby vnesl do dopoledne informace související možnostmi pro plánování v Praze.

Zajímavou přednášku měla na konec dopoledního bloku Monika Tannenbergerová, která se dlouhodobě zabývá společným vzděláváním. Fenomén označila za evoluční změnu a připomněla některé základy související s nazíráním na uvedený fenomén chápaným ve prospěch všech dětí.

Informace o projektu

Prezentace KA 01 centra podpory

Prezentace P-KAP

Prezentace k MAP od ASZ

Příklad realizace MAP ve středních Čechách

Situace v MAP v Praze

Komplexní systém hodnocení ČŠI

Využití kritérií kvalitní školy pro MAP

Akční plánování v MAP

MAP střední Čechy workshop

Archiv novinek

 

srpsrpsrpsrp