Obsah

Strategický rámec MAP

mšmt

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP PŘÍBRAM
VIZE - Rozvoj vzdělávání pro budoucnost našich dětí.

Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.


Priority a cíle MAP ORP Příbram:

Priorita 1. - Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání a výchovy na území ORP Příbram

Cíl 1.1

Udržení a zvýšení kvality vzdělávání

Cíl 1.2

Dostupné a kvalitní prostředí škol

Cíl 1.3

Další vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků ve škole

Cíl 1.4

Podpora personálních potřeb škol

Cíl 1.5

Podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy a technologií

Cíl 1.6

Inkluzivní vzdělávání   

Cíl 1.7

Podpora zájmového a neformálního vzdělávání pro děti a žáky

Priorita 2. - Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na území ORP Příbram

Cíl 2.1

Zlepšení spolupráce v regionu formou cíleného dialogu

Cíl 2.2

Podpora spolupráce školy a rodiny

 

Na setkání Řídícího výboru 31. 10. 2016 byl řešen průběh projektu MAP, další plány v projektu a především zde byla schválena finální verze Strategického rámce MAP ORP Příbram. Informace o Řídícím výboru naleznete ZDE. Součástí Strategického rámce je tabulka s investičními prioritami v oblasti vzdělávání pro území ORP Příbram.

Finální verze Strategického rámce MAP ORP Příbram byla 1.11.2016 odeslána na Regionální stálou konferenci - je uveřejněna na webu www.uzemnidimenze.cz (MAP/KAP - Strategické rámce) - odkaz přímo na tento dokument naleznete ZDE.

 


Aktualizace: 9.11.2016