Navigace

Obsah

EU

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II.
MAP II NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

Dne 31.10.2018 byla podána Žádost o dotaci na projekt Místní akční plán na území ORP Příbram II. Žádost byla schválena a realizace projektu mohla 1.4.2019 začít.

Název projektu:
MAP II ORP Příbram
Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094
Anotace projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I.
Doba realizace projektu:
1.4.2019 - 31.3.2022

Zapojeno 62 škol na území ORP Příbram
 

Žadatel:
Město Příbram

Partneři:
MAS Brdy
MAS Podbrdsko

MAP

Kontakt:
email: mappribram@gmail.com

Hlavní manažer projektu a koordinátor za město Příbram
Lenka Pavlíková - tel. 770 142 775

Koordinátor za Místní akční skupinu Brdy
Petra Vlachová - tel. 728 662 387

Koordinátor za Místní akční skupinu Podbrdsko
Vendula Šedivá - tel. 724 860 369