Obsah

Měkké implementační aktivity

Díky podpoře z projektu MAP ORP Příbram v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska si školy plánují realizaci workshopů, exkurzí, návštěv vzdělávacích center a expozic,  školních akcí, spolupráce mezi školami z regionu, aj.

Realizace aktivit za říjen 2019 - březen 2020

Realizaci měkkých implementačních aktivit škol shrnuje leták "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU PODPORUJE ŠKOLY - podpořené aktivity říjen 2019 - březen 2020".