Obsah

Pracovní skupiny MAP II

Přehled jednání pracovních skupin, a zároveň výstupy z těchto jednání, jsou uvedeny v jednotlivých záložkách rozdělených tematicky dle projektu MAP II ORP Příbram:

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Pracovní skupiny se schází v předem stanovených termínech a to vždy nejméně čtyřikrát za kalendářní rok, může být svoláno i mimořádné jednání na základě oprávněného podnětu některého z členů Řídícího výboru. Členové pracovních skupin jsou zváni


Pozvánky na jednání pracovních skupin:

O dalším jednání Vás budeme informovat.