Obsah

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Členové:

Petra Velasová - ředitelka MŠ Pečice

Ivana Chocholová - zástupce ZŠ a MŠ Jince

Věra Almáši - zástupce Knihovna Příbram

Miroslava Rettinger - zástupce Základní škola, Příbram II., Jiráskovy sady 273

Cíl pracovní skupiny


Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II podpořeny ty aktivity, které území naplánuje. Do činnosti pracovních skupiny budou již z předchozího projektu MAP identifikovaní lídři v oblasti ČG.

Alespoň jeden člen PS bude mít minimálně pětiletou praxi v základní škole. V PS bude zapojen minimálně jeden odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě KA 02E.

PS spolupracuje s ostatními PS. Další aktivitou PS bude projednání podkladů pro tvorbu strategického rámce a akčních plánů v oblasti čtenářské gramotnosti.

Výstupy pracovní skupiny:

  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti
  • Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.
 
5.5.2020

Na programu jednání bylo shrnutí poznatků členů PS čtenářské a matematické gramotnosti v ohlédnutí na probíhající nouzový stav a online výuku žáků. Zazněly návrhy, co zlepšit, čím pomoci učitelům/žákům v pokračování výuky (doporučení, co se osvědčilo). Členům PS bylo představeno shrnutí dotazníkového šetření na školách v území.
Pozvánka
Zápis

26.11.2019

V rámci jednání byl představen způsob sběru potřeb škol, aktualizace Strategického rámce a náměty témat pro další setkání.
Pozvánka
Zápis

23.9.2019

Tématem setkání bylo seznámení s projektem a nastavení fungování pracovních skupin.
Pozvánka
Zápis