Obsah

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Členové:

Roman Behún - ředitel ZŠ pod Svatou horou Příbram

Hana Divišová - zástupce ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram 7

Dana Chvojková - zástupce MŠ Čenkov

Kateřina Bysterská - zástupce MŠ Láz

Cíl pracovní skupiny


Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů. V pracovní skupině je zapojen odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky týkající se matematické gramotnosti. Obsahem práce bude rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti v území tak, aby byl podnícen zájmem dětí a žáků.

Práce pracovních skupin je také zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí, pomůckách, postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (pregramotností). Pracovní skupina bude spolupracovat s pracovní skupinou pro financování a výstupy budou předkládány Řídicímu výboru. Přenos výstupů pracovní skupiny bude zajišťovat vedoucí pracovní skupiny, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupina se bude také zabývat identifikací místních lídrů a jejich zapojením do realizace projektu. Pracovní skupina má celkem 4 členů. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny:

  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v matematické gramotnosti.
  • Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.
5.5.2020

Na programu jednání bylo shrnutí poznatků členů PS čtenářské a matematické gramotnosti v ohlédnutí na probíhající nouzový stav a online výuku žáků. Zazněly návrhy, co zlepšit, čím pomoci učitelům/žákům v pokračování výuky (doporučení, co se osvědčilo). Členům PS bylo představeno shrnutí dotazníkového šetření na školách v území.
Pozvánka
Zápis

26.11.2019

V rámci jednání byl představen způsob sběru potřeb škol, aktualizace Strategického rámce a náměty témat pro další setkání.
Pozvánka
Zápis

23.9.2019

Tématem setkání bylo seznámení s projektem a nastavení fungování pracovních skupin.
Pozvánka
Zápis