Obsah

Realizační tým MAP II ORP Příbram

Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru, pracovních skupin (PS) a případně dalších aktérů organizační struktury MAP. Realizační tým MAP se skládá z:

 • administrativního týmu
 • odborného týmu
 • odborného týmu implementace

Složení realizačního týmu reflektuje činnosti v rámci procesu společného místního akčního plánování. Všechny činnosti obou skupin řídí hlavní manažer projektu.
 

Podrobně je vše popsáno v přiloženém dokumentu - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PARTNERSTVÍ MAP II ORP Příbram (aktualizováno v březnu 2020).

Organizační struktura MAP II ORP Příbram

Jednotlivé složky organizační struktury MAP II v ORP Příbram jsou graficky znázorněny na schématu:

struktura

Hlavní činnosti realizačního týmu MAP II

 • Podpora činnosti Řídicího výboru – komunikace, příprava programu, podkladů, zápisy apod.
 • Podpora činnosti pracovních skupin – komunikace, příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.
 • Zpracování komunikačního plánu a průběžný monitoring nastaveného systému komunikace
 • Průběžná evaluace realizace povinných aktivit (rozvoj a aktualizace MAP, evaluace MAP) – ZoR a ZZoR
 • Zpracování průběžných a závěrečných sebehodnotících zpráv
 • Aktualizace dokumentace MAP
 • Spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s garantem MAP, s odborníky projektu SRP
 • Zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit MAP
 • Účastní se aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání
 • Zajištuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články organizační struktury
 • Zajišťuje facilitaci v území – ať už v rámci svých kapacit, nebo prostřednictvím facilitátora
 • Poskytuje konzultace školám v rámci povinné aktivity podpora škol v plánování
 • Prohlubování a rozvoj partnerství a spolupráce mezi školami a dalšími organizacemi v území
 • Vyhodnocování procesů partnerství dle metodiky
 • Vyhodnocování účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje kapacit
 • Vyhodnocování dopadů implementačních aktivit
 • Aktualizace analýzy, strategie a implementace

Administrativní tým

Administrativní tým zodpovídá především za klíčovou aktivitu Řízení projektu:

 • soulad realizace projektu s výzvou;
 • soulad s žádostí a rozhodnutím ŘO
 • administrativní podporu činnosti ŘV MAP a PS MAP
 • publicitu projektu a jeho zastupování navenek
 • finanční řízení projektu
 • podpora a řízení odborného tým
 • koordinace/ administrativní zajištění projektových aktivit
 • organizační a provozní stránku projektu
 • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu
 • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu)
 • komunikační plán

 

Do administrativního týmu patří:

Hlavní manažer projektu

Finanční manažer

Finanční manažer MAS PODBRDSKO

Finanční manažer MAS BRDY

Odborný tým

Odborný tým RT MAP je odpovědný za expertní věcné naplnění projektu.
 

Odborný tým RT MAP tvoří:

Hlavní manažer projektu

Odborný garant plánování a podpory znalostních kapacit

Odborný garant Strategického plánování

Manažer aktivity Evaluace a partnerství

Odborný garant Komunikace

Garant aktivity pracovních skupin a členové pracovních skupin

Odborný tým Implementace

Odborný tým implementace MAP je odpovědný za expertní věcné naplnění části projektu - Implementace.


Odborný tým Implementace tvoří:

Hlavní manažer projektu

Koordinátor plánování a implementace pro oblast Příbram

Koordinátor plánování a implementace pro oblast MAS Brdy

Koordinátor plánování a implementace pro oblast MAS Podbrdsko